Tandem ve třetí třídě

Ve středu 13. února ve 3. třídě proběhla první aktivita nových Šablon II. – Učíme se pro budoucnost II. a to Tandemová výuka v ZŠ. Paní učitelky Kalousková a Veselá si společně připravily hodinu prvouky pro třeťáky na téma Čas a časové jednotky.

Po shlédnutí motivačního videa žáci poznali, o čem se budou učit. Rozděleni na dvě skupinky řadili názvy časových jednotek od nejdelší po nejkratší. Pak si ve skupinkách navzájem kladli otázky a zopakovali si učivo předchozích ročníků.V aplikaci Výuka hodin se žáci seznámili podrobně s hodinou jako jednotkou času, sledovali pohyb ručiček na hodinách a zároveň mohli sledovat východ a západ slunce a měsíce pro představu dne a noci a příslušného času. Tato část hodiny je velmi bavila. Každý na svém iPadu se učil nastavovat hodiny, číst hodiny a vyzkoušeli si i test. Společně jsme skládali věty, které popisovaly režim dne ve vybraných časech. K tomuto každý vyznačil na hodinách ručičky, označující daný čas. Cíl hodiny byl překvapivě splněn velmi dobře. Všichni žáci zvládli poznávat celé hodiny, dalším se budeme věnovat v příštích hodinách. Závěrečná prezentace se zábavnými úkoly žáky odměnila za jejich práci.