Modrý Poťouch se objevil na Růžovce

Stává se vám, že jste někdy poťouchlí, závistiví, lakomí, protivní nebo hádaví? Podle spisovatele Miloše Kratochvíla za to až tak úplně nemůžeme. Na svědomí to mají neviditelná stvoření, která nám skočí za krk a našeptávají samé nedobré věci.

Říká se jim Rozkmotřidla a Modrý Poťouch je jedním z nich. Vidět je můžete ve vestibulu Růžovky pouze pomocí kouzelné baterky a brýlí. Poťoucha občas chytne každý. Je to taková nemilá potvůrka co se nám usadí za krkem a poťouchá nás ke zlobení. Poťouch bývá různě velký a různě barevný. Každý Poťouch má trumpetkové našeptávadlo, dva z pěti prstů na ruce výrazně delší, těm se říká popichovadla, a zbylé tři prsty jako přísavky. Není snadné se Poťouchům, Záviďkám, Hádkonošům, Chamtíkům, Lakomidlům, Urážům, Jájákům či Kliduvzalům vyhnout nebo se jich zbavit, protože jsou to Rozkmotřila neviditelná. S učitelským sborem jsme tyto nebezpečné bytosti pouze odhalili, ale zatím jsme nepřišli na to, jak se s nimi vypořádat. Chytit Poťoucha se dá tak snadno! Ale zbavit se ho dá pěknou fušku.

Prosíme vás, zamyslete se nad tím, třeba to napadne vás…

Nejhojnější bývají Rozhádadla – nutí vyvolávat hádky. Do čeledi Rozhádadel patří Háďáci, Příci a Rozhádkové spolu s nebezpečnějšími Hádkonoši, Uráži a Nesvárníky. Lstivější a vytrvalejší jsou Kliduvzalové, Matohlavové, Protiváci a Poťouchové. Nebezpečnější čeledí jsou Závistidla – Záviďáci, Záviďky nebo Nepřejkové. Velmi podobní jsou i Lakomáci a Lakomidla. Velkou skupinu Rozkmotřidel tvoří Neskromky, Chamtíci a Hamižové, nepříjemní jsou Jájáci. Hodně podobně působí i Nafouci a Pýchouni. Jejich pravým opakem jsou Váhadla, Ažpak, Cokdyž, Ehm, Aproč nebo Zevlík a Nehejb. Sluší se připomenout ještě Mlsoně, Matohlavy, mezi které se řadí především Paráďule a užvaněné Rozkmotřidlo Žvatlous. Další čeleď nepříjemných Rozkmotřidel tvoří přitroublí Hejhuláci a Bručky, nepořádek šířící Nedbalci, Halabové, Takňáci a hlavně potom Fňukadla…