Z projektu „Profese 2012“ už víme, že truhlář je řemeslník, který pracuje se dřevem. Vyrobí skříň, postel, židli, poličku pro maminku do kuchyně…, opraví, co je potřeba. Kde ale získá dřevo, které potřebuje? No přece ze stromů. A stromů se týkal i náš pracovní list. Rozdělovali jsme stromy na jehličnaté a listnaté a pojmenovávali je podle obrázků. Také jsme si zopakovali, jaké nářadí truhlář ke své práci potřebuje a co se s ním dělá. Na konci listu jsme dostali zajímavý úkol. Společně vytvořit strom. Už víme, že strom roste dlouhé roky, proto jsme vytvořili strom z papíru. Učili jsme se spolupracovat a respektovat přání druhého. Pracovali jsme ve třech skupinkách. Trvalo nám několik hodin, než jsme byli hotoví, ale vy se podívejte, jak se nám práce podařila. My ze svých stromů máme velikou radost, protože nám ve třídě přivolávají jaro, na které se všichni těšíme.

Žáci 3. třídy

img_05081 img_05141 img_04651 img_04621