V hodinách praktických prací se žáci pod vedením pana učitele Martina učí opracovávat dřevěný materiál. Náročnost výrobků odpovídá manuálním schopnostem žáků sedmého ročníku. Tentokrát si žáci vyrobili pěknou dřevěnou pokladničku. Při samotné výrobě si žáci fixují jednotlivé činnosti – měření, řezání, zhotovení spojů a broušení. V hodinách truhlářských prací si také žáci osvojují správné metody používání ručního nářadí, učí se využívat materiál s ohledem na hospodárnost a současně se učí dbát na bezpečnost při práci. Výrobky žáků procházejí během jejich technologického postupu i úpravami od vyučujícího z důvodu konečné funkčnosti a estetičnosti. Činnosti probíhají v rámci projektu „Profese 2012“. Ve fotogalerii zhlédnete foto během procesu výroby.

1571 1361 132