Sběrová akce se koná v průběhu jednoho týdne, v termínu od 29. 4. – 3. 5. 2019. Předmětem sběru je kancelářský papír, noviny, časopisy, letáky apod. Dva měsíce před zahájením projektu jsme informovali všechny žáky a rodiče, kdy proběhnou sběrné dny. Žáci si vylosují funkce: hlasatel, asistenti, vážiči, zapisovatelé, odnašeči, skladníci, sčítači a nástěnkáři. V průběhu stanoveného týdne se žáci aktivně zapojí do sběru papíru (přinášejí papír z domu). Podle vylosovaných funkcí dále s druhotnými surovinami pracují pod dohledem pedagogů. Nejlepší sběrači dostanou věcný dar nebo se zúčastní ekologického programu v centru Sluňákov. Sběr bude následně odvezen do sběrného dvora. Částka a prostředky získané sběrem budou vynaloženy podle uvážení školy.