V úterý 3O. dubna jsme prožili celý den ve stylu pálení čarodějnic. Nejprve jsme si povídali o významu tohoto dne, který se pro někoho může zdát strašidelný, ale my už dnes víme, že pálení čarodějnic je tradice a oheň, který lidé zapalovali, je měl právě před těmito bytostmi ochránit.

Prvním úkolem bylo naučit se básničku o čarodějnicích. Děti byly moc šikovné a básničku se krásně naučily. Potom každý učedník dostal svůj čarodějný sešit, ve kterém byly různé úkoly. Žáci se naučili např. kreslit pavouka, pavučinu nebo si každý domaloval svou čarodějnici a spousty dalších úkolů.Všichni jsme společně vymýšleli jména čarodějnic (např. BOXANA, ROPUCHA, BEATRIX, URŠULA…), která děti zapisovaly na tabuli a poté do pracovního listu. Také jsme se naučili různá zaklínadla, která každá čarodějnice musí znát, aby mohla uvařit kouzelný lektvar. Nejvíce se dětem líbilo zaklínadlo ČÁRY, MÁRY, MUŘÍ OČKA, AŤ JE Z TEBE ČERNÁ KOČKA. Posledním úkolem byl čarodějnický lektvar. Žáci podle obrázku museli vyluštit, která zvířata se nacházejí v lektvaru. Na závěr jsme si naše čarodějnické sešity pověsili na magnety na tabuliDen jsme si moc užili a už se těšíme na další rok.