Vidět, či nevidět?

Jaké je to nevidět? Jaké překážky musí nevidomý člověk ve svém životě překonávat? Jak se i přes svůj handicap může v životě realizovat? To vše zjistili žáci 7. A a 8. A, když v rámci svého projektového dne navštívili Dům sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách. Zde Charita Opava podporuje chráněné bydlení a také chráněnou dílnu, v níž handicapovaní vyrábějí pozoruhodné keramické i šité výrobky.

Žáky zaujaly rozličné kompenzační pomůcky, které handicapovaným pomáhají například rozlišovat barvy oblečení, hodnoty mincí a bankovek a další. Také si sami na vlastní kůži s klapkami na očích vyzkoušeli běžné činnosti, které nevidomí musejí každodenně zvládat. Celý den jsme si všichni užili a hlavně jsme se dozvěděli spoustu nových informací.