Vstupte, prosím!

V úterý 10. prosince 2019 se žáci 8.A a 9.A zúčastnili výchovně – preventivně vzdělávací akce pro mládež pod názvem „Vstupte, prosím“. Cílem akce bylo poskytnout žákům informace v oblasti sociální prevence a prevence rizikového chování. Žáci získali náhled na to, jaké vědomosti a zkušenosti v oblasti této prevence mají.

Akce byla rozdělena na různá stanoviště z oblastí prevence – 1. pomoc, psychologické poradenství, právní pomoc dětem, protidrogová stanoviště, Policie ČR, rodinná terapie.