Neznalost zákona neomlouvá!

Dne 9. prosince 2019 proběhly pro osmé a deváté ročníky přednášky na téma „Trestní odpovědnost“, které byly realizovány ve spolupráci s Policií ČR v Bruntále.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých a důležitých informací o důsledcích přestupků a trestných činů. Mezi témata patřila např. trestní odpovědnost při krádežích, ublížení na zdraví, přestupky proti majetku, atd.