Návštěva v Open House

Jednoho dne si děti přinesly do školy letáček s informacemi o společnosti „OPEN HOUSE“. Chtěly vědět, co to ten „Opík“ vlastně je.

Na úterý 18. února jsme si domluvili exkurzi do tohoto zařízení. A teď už víme… Po příchodu se nás ujali čtyři lektoři. Nejdříve nás pan Kozůbek seznámil s činností společnosti a s pravidly, která je nutné při návštěvě „Opíku“ dodržovat. Následně si nás lektoři rozdělili do tří skupin a představili nám tři z aktivit, které je možné navštěvovat. Jednalo se o hudební, výtvarné a PC kroužky. Děti si prakticky vyzkoušely činnosti v jednotlivých dílnách. Seznámily se s vybavením, které by měly v kroužcích k dispozici. Moc se nám tam líbilo a doufáme, že někteří svůj volný čas v tomto zařízení budou trávit.