P O Z O R !

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ  K UZAVŘENÍ ŠKOLY

Opatření Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání atýká se všech žáků základních školOpatření je platné do odvolání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – nebude po dobu platnosti v provozu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA speciální – nebude po dobu platnosti v provozu

Školní jídelna – poskytující stravování žákům ZŠ nebude po tuto dobu poskytovat školní stravování

Školní družina – nebude po dobu platnosti opatření v provozu.

Speciální pedagogické centrum – opatření se pracoviště přímo nedotýká, provoz bude přizpůsoben aktuální situaci

P r o s í m e  rodiče,

aby tuto skutečnost vzali na vědomí  a k OPATŘENÍM výše vedeným přistupovali zodpovědně. Aktuální informace o provozu školy budou zveřejňovány na webu školy.

                 ​​​​ www.zsbr.cz

Mgr. Pavla Paseková, ředitelka školy