28. březen – Den učitelů

Učitelé, když budou přívětiví a laskaví a nebudou žáky od sebe odpuzovat žádnou drsností, nýbrž vábit je k sobě otcovským smýšlením, chováním i slovy; když jim budou doporučovat učení, na něž se dávají, pro výbornost, příjemnost a snadnost; když pochválí časem pilnější žáky (maličkým rozdělujíce také ovoce, ořechy cukr atd.); když jim, pozvouce je k sobě, nebo též všem společně ukáží vyobrazení toho, čemu se budou jednou učit, nástroje optické, geometrické, nebeské koule a podobné věci, kterým by se mohli podivovat, když po nich někdy něco vzkáží rodičům. Zkrátka když s nimi budou zacházet s láskou, snadno si získají znenáhla jejich srdce, takže třeba raději budou občas sedět ve škole než doma.

 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, vážení všichni ostatní zaměstnanci školy (bez vás bychom nebyli kompletní)

Dnes si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského. Tento den patří všem pedagogům.

Dovolte, abych Vám VŠEM, v těžkých chvílích tohoto nelehkého období, zejména  upřímně  p o d ě k o v a l a   za zodpovědnou a náročnou práci, kterou pro naše děti každodenně, s entusiasmem Vám vlastním, děláte…

Poděkovala především za Vaše mimořádné pracovní nasazení, trpělivost, ochotu poskytovat i nadále kvalitní péči ve společensky ztížených podmínkách. Je obdivuhodné a chvályhodné, že se nezdráháte věnovat spoustu osobního času vzdělávání našich žáků online, do něhož vkládáte nejen svou profesní odbornost, ale také své srdíčko. Věřte, že to vůbec není málo.

Práce nás učitelů však nemá jen těžké chvíle, jsou a jistě opět přijdou i ty radostné.  Právě teď Vám chci popřát, aby se ty těžké chvíle, co nejrychleji vytratily a aby těch usměvavých bylo co nejvíce…

Milé kolegyně, kolegové,

přeji Vám zejména to nejcennější …PEVNÉ ZDRAVÍ.

 

Mgr. Pavla Paseková, ředitelka školy