Aktualizace informací SPC pro MP a VŘ Bruntál

Vážení žadatelé o vyšetření.

Pracovníci SPC  administrují  přicházející žádosti. Dovoluji si požádat ředitele škol, aby nás nezahrnovali žádostmi o prvotní vstupní vyšetření žáků základních škol běžného proudu.

Nouzový stav si vyžaduje nouzová řešení. Aktuálně  vyhodnocujeme dříve došlé žádosti. U  diagnostikovaných klientů postupujem  vydáním „Prodloužení doporučení“ na základě vyhodnocení a konzultací s kmenovou školou.Tato doporučení budou  zasílána příslušné škole datovou schránkou a příslušná škola si zajistí písemný souhlas ZZ.

Jamile se situce ve školství změní, budeme přednostně  komplexně diagnostikovat děti

  • s žádostí o odklad PŠD
  • zapsaných pro příští školní rok do  škol zřizovaných dle §16,odst.9.

 

Ostatní žádosti budou vyřizovány následně při  zprovoznění SPC.

V případě, že školy a poradenská zařízení budou uzavřena déle než do 1.9.2020, budeme se držet pokynů MŠMT.

Případné dotazy adresujte na mailovou adresu  : spc.bruntal@seznam.cz