Muzikoterapie pro děti o prázdninách

Každé prázdniny tráví děti s rodiči, babičkou a dědečkem nebo na táboře. 14. srpna děti z příměstského tábora SVČ v Bruntále, který minulý týden vedla naše paní učitelka, zažily netradiční dopoledne. Tábor měl název Škola hraní. A tak se děti učily hrát. Seznámily se a také si vyzkoušely hudební nástroje se zajímavými názvy a ještě zajímavějšími zvuky – balafon, fujaru, buben djembe, oceánový buben, dešťovou hůl,… S praktikantkou Bárou si užily tibetskou mísu. Relaxaci poznaly ve snoezelenu, kde v přítmí mohly sledovat relaxační bubliny a barvy, odpočinout si v klidu a vnímat ticho a odpočinek tak, jak jej asi ještě nepoznaly. Jsme rádi, že jsme mohli umožnit využití tohoto vybavení, které žadná jiná škola v Bruntále nemá. Děkujeme paní učitelce Nedopilkové, že dětem tento zážitek zprostředkovala.