Setkání speciálních pedagogů a výchovných poradců základních škol

Dne 10. 9. se uskutečnilo setkání styčných důstojníků pro inkluzi v prostorách naší školy. Setkání se zúčastnilo 16 zástupců. Hlavním tématem odpoledního setkání byla nová organizace chodu SPC a s ní spojené změny. Věříme, že tato akce splnila svůj účel a předané informace zefektivní spolupráci škol a našeho poradenského zařízení.