ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI pro školní rok 2019/2020

Až v říjnu školního roku 2020/2021 se mohly uskutečnit závody v lehké atletice pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně jde tedy o lehkoatletičký čtyřboj, ve kterém se utkávají žáci v běhu na 60 m, skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem a ve vytrvalostním běhu. Děvčata běží 800 m a chlapci 1 500 m.

Lehkoatletické klání se mělo uskutečnit již v květnu, ale koronavirová pandemie vše posunula až do dalšího školního roku. Až nyní se tedy Sportovní hry mládeže žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohly uskutečnit. Mutno podotknou, že se závody   pořádaly za finanční podpory MěÚ Bruntál.

A jak vše dopadlo? Dívky celkově ovládla E. Ferencová, na celkově druhém místě se umístila A. Malá a třetí skončila Š. Pompová. Chlapce předčil s náskokem parníku A. Rajs, na druhém místě a stříbrnou medaili si odnáší P. Lacko a bronzový zústává D. Demeter.

Jednotlivé disciplíny dopadaly takto: 60 m dívky – 1. E. Ferencová, 2. Š. Pompová, 3. M. Pechová. 60 m chlapci – 1. A. Rajs, 2. D. Demeter, 3. P. Lacko. Skok daleký dívky – 1. E. Ferencová, 2. A. Malá, 3. N. Levajová. Skok daleký chlapci – 1. A Rajs, 2. D. Turták, 3. A. Giňa. Kriket dívky – 1. A. Malá, 2. E. Ferencová, 3. M. Kalová. Kriket Chlapci – A. Rajs, 2. D. Turták, 3. P. Lacko. Poslední diciplína atletického čtyčboje byl vytrvalostní běh. Dívky – 1. E. Ferencová, 2. N. Levajová, 3. L. Kalová. Vytrvalost Chlapci – D. Demeter, 2. A. Rajs, 3. P. Lacko.

Z jednotlivých výsledků závodníků lze očekávat, že pokud to kononavirová situace umožní a závody SHM se budou konat v příštím roce také na celostátní úrovni, tak jako v minulých letech, budou žáci našeho okresu jedni z nejlepších a obsadí ta nejvyšší místa. Tato akce je finančně podpořena městem Bruntál. Za to spolek „Speciální škola dětem“ městu Bruntál děkuje a těšíme se na další spolupráci.

Za spolek „Speciální škola dětem“ Mgr. Petr Brada