Prevence na naší škole

Během roku 2020 byly na naší škole realizovány výchovné preventivní programy. Cílem těchto přednášek bylo předcházet rizikovému chování žáků a dostatečně je informovat o důsledcích, které mohou vzniknout při nedodržování správných zásad a návyků. Dále bylo důležité přiblížit dětem problematiku, předat informace za pomocí interaktivních technik. V programech se pracovalo i s příběhy. V náplni byla použita různá témata, která jsou důležitá pro předcházení sociálně patologických jevů – návykové látky, šikana, vztahy v kolektivu, kyberšikana aj.

Tyto preventivní programy byly finančně podpořeny Městem Bruntál.