GDPR

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, se sídlem Rýmařovská 15, 792 01, Bruntál, IČO: 60802669 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

 • Osobní údaje Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Základní školy, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní školou, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytla Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči Základní škole, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Datová schránka: qkbaa2n

 

Sdělení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů

Vážení,

na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sděluji kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

společnost I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

 • telefon: +420 543 214 714
 • e-mail: info@i3c.cz
 • ID datové schránky: mazc9cz

Zastoupená fyzickou osobou:

Ing. Igor Prosecký

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován správcem osobních údajů:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Bruntál, Rýmařovská 15,příspěvková organizace

IČO:    60802669

Adresa: 792 01 Bruntál

 • telefon: +420 552 306 850,1
 • e-mail: zsrymarovska@zsbr.cz
 • ID datové schránky: v8wfccn

 

V Bruntále   dne 02.01.2020                                     Mgr. Pavla Paseková, ředitelka p.o.