Showing: 91 - 99 of 104 RESULTS
Aktuality Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Červený den

Svět je plný barev, které mnohdy nevnímáme, ale ony na nás působí. Jak? To si právě vyzkoušíme. Budeme je poznávat, povídat si o nich, hrát si s nimi. Jeden měsíc = jedna barva, vždy první středu v měsíci. Celý den bude ve znamení jedné barvy. Celý den strávíme v oblečení či doplňcích jedné barvy a necháme tuto barvu na sebe působit. Co nám barva sama o sobě, ale i o nás prozradí?

Aktuality Školní akce Základní škola

Adaptační pobyt 6. třídy

Adaptační pobyt šesté třídy proběhl ve dnech 1. – 3. října 2014. Všechny tři dny pracovali s jednotlivými kolektivy vyškolení lektoři, kteří své aktivity zaměřené na arteterapii, sebereflexi, komunitní kruhy a prožitkovou pedagogiku, orientovali na vztahy mezi žáky. Při různých hrách žáci vyjadřovali své pocity, vzájemné vztahy a vnímání klimatu ve svém kolektivu. Učili se přijímat a respektovat názory druhých, což pro některé nebyl lehký úkol. Do těchto aktivit se zapojili i samotní učitelé.

Cílem našeho pobytu byla chata Slunečná v Nové Vsi u Rýmařova, kde nám její majitelé maximálně zpříjemnili náš třídenní pobyt. K vydařenému pobytu přispělo nepochybně i počasí, které nám opravdu přálo.

Aktuality Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Poslední zvonění na Růžovce

Ve čtvrtek 26. června přišel náš den, kdy pro nás naposledy zazvonil školní zvonek. Tento den jsme se již neučili. Uklízeli jsme si věci ve třídách, společně jsme se těšili na prázdniny. Než jsme se rozešli domů chystat se na „Velký pátek“, sešli jsme se společně ve třídě u paní učitelky Simonky. Postupně jsme si po třídách nastoupili, paní učitelky o každém řekly, jak pracoval, co se mu podařilo, jestli se hezky choval a byl hodný. My větší jsme o sobě mluvili sami. Někdo to zvládl moc dobře, někomu pomohla paní učitelka. Všechny hodné děti dostaly malý mlsek a také jsme nezapomněli poděkovat našim paním učitelkám.

Aktuality Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Velký výlet do Afriky

Výlet do Afriky zažily děti, které se zúčastnily tradičního spaní ve škole. Třídní učitelé tím odměnili své nejlepší, nejšikovnější, nejhodnější, nej… žáky. Sešli jsme se 20. června ve dvě hodiny odpoledne v jídelně hlavní budovy. Přivítala nás paní učitelka Petra Veličková. Seznámili jsme se s pravidly a rozdělili se do pěti skupin. Každá skupinka představovala jedno zvíře žijící v Africe. Opice měla na starosti paní učitelka Petra, žirafy paní učitelka Jiřinka, lvy paní učitelka Maruška, o zebry se starala paní učitelka Simonka a o slony paní učitelka Šárka. Abychom hlady neumřeli, pečovala o nás paní učitelka Zdenička a Yvonka a abychom se nebáli, měli jsme pro sebe i pana učitele Martina. Celé odpoledne jsme zahájili divadelním představením – africkými pohádkami a také promítáním obrázků ze života africké vesnice. Plnili jsme různé úkoly, abychom získali ztracený diamant krále Afriky a cílem tohoto snažení bylo najít a získat poklad. Nejúspěšnější v hledání byly žirafy. Ale ani ostatní svému druhu neudělali ostudu a poklad našli všichni. Večer jsme si opekli výborné špekáčky. Na návštěvu za námi přišla také paní učitelka Liduška a to jsme si potom zabubnovali na africké bubny a s paní učitelkou Laďkou a Žanetou jsme vyráběli loutky afrických zvířat. Kdo vydržel a měl sílu, podíval se na pohádku Madagaskar a krále Jelimána a kdo se nebál a neusnul, prošel si džunglí noční stezku odvahy. Všichni unavení a spokojení usnuli a spali a spali… Druhý den po výborné snídani jsme vše po sobě uklidili a vydali se na cestu domů.

Aktuality Školní akce Základní škola

Tak tu spolu žijeme

V sobotu 7. června  naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci pod vedením p.uč. Šárky Rumianové, Simony Veselé a Marie Rajtrové úspěšně reprezentovali jméno své školy na velké akci pořádané městem Bruntál ve spolupráci s SVČ. Celá akce pod názvem TAK TU SPOLU ŽIJEME se konala v bruntálském městském parku. Paní učitelky své děti musely moc pochválit, protože se sešly téměř v plném počtu a to i přesto, že byla sobota. Vystupovaly se dvěma tanečky a podpořit je přišli rodiče a známí. Od pořadatelů dostaly pěkné odměny a také občerstvení s obědem. Děti si po vystoupení užily atrakce, které pro ně byly nachystané – skákací hrad, trampolínu, jízdu na koních a za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích dostaly cukrovou vatu. Všem se akce moc líbila a děti si za své vzorné chování na akci zaslouží velkou pochvalu.

Aktuality Školní akce Soutěže Základní škola ZŠ speciální

Hlavičkovaná a jiné sportovní hry

V pátek 30. 5. 2014 se žáci 2. stupně zúčastnili soutěže v hlavičkované, která byla spojena i s jinými pohybovými hrami – vybíjenou a fotbalem. Soutěž se konala v rámci oslav MDD a cílem celého projektu bylo zapojit žáky k poznávání vlastních pohybových možností, schopností a dovedností. A to tedy, sportem ku zdraví a s nudou se musí bojovat.

Soutěž v hlavičkované byla rozdělena do dvou kategorií:

 1. Kategorie: jednotlivci, zde se spolu utkalo 12 sportovců a to: Miroslav, David, Tibor, Kevin, Marek, David, Nikolas, Marek, Jan, Milan, Milan.

Z těchto sportovců se na 1. třech místech umístili.

 1. místo Milan  –   27 hlaviček
 2. místo Miroslav –  22 hlaviček
 3. místo Kevin   –  15 hlaviček
 4. Kategorie: dvojice, v této kategorii se utkali tito sportovci: Milan – David, Jakub – Lukáš, Mario – Molnár, Jakub – Václav, Denis – Kevin, Štefan – František, František – Marek, Jan – Lukáš, Milan – Lukáš a Tibor  – David.

Na 1. třech místech se umístnily tyto dvojice:

 1. místo Milan – Lukáš 8. Tř.
 2. místo Milan – David
 3. místo Jakub – Lukáš 8. Tř.

Absolutním vítězem v hlavičkované se stal Milan. Dále se žáci mezi sebou utkali v dalších sportovních disciplínách, a to ve vybíjené a ve fotbale. Zde změřili své síly všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Celý den proběhl ve sportovním duchu, a jak se říká „ve zdravém těle, zdravý duch“.

Aktuality Školní akce Soutěže Základní škola

Okresní SHM

24. května se uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje – sprint 60m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, 800m dívky a 1500m chlapci. Okresní kola se zúčastnili družtva chlapců a dívek z Bruntálu, Krnova, Rýmařova a Vrbna pod Pradědem.

V konečném bodování družstev škol byly tyto výsledky: 

 1. Rýmařov
 2. Bruntál
 3. Vrbno pod Pradědem
 4. Krnov
Aktuality Školní akce

Den Země v parku

Každý rok slaví naše zeměkoule svůj svátek – den Země. Letos se konal v našem parku 25. dubna. Sešlo se zde hodně organizací, které si pro žáky škol připravily stanoviště, zaměřená na různé živočichy nebo rostliny. Naši školu zastoupily paní učitelka Jiřka Kalousková a Petra Veličková. Stanoviště si připravily o Vydře říční, která je jedním z ohrožených druhů živočichů u nás a je zákonem chráněná. Zájem dětí byl veliký, všichni si chtěli poskládat vydří puzzle, za které pak dostali razítko. Malé děti ze školek dostaly omalovánku vydry, větší děti i zajímavé informace z vydřího světa. Splnit úkol si přišly i děti paní učitelky Míčkové a Ježkové, nebo i sedmáci paní učitelky Románkové.

Vydří den Země probíhal i na 1. stupni naší školy. Paní učitelky si s dětmi o vydře povídaly, společně se podívali na obrázky, žáci si vymalovali vydří omalovánku. po svačince se šly také podívat do parku, aby zjistili, co zajímavého si připravili pro děti na tento den ostatní oslovení. Mohli jsme vidět dravé ptáky, projet se na koníkovi, prolézat tunel, lézt po lanech, skládat puzzle a plnit další a další úkoly. Odměnka pak byla sladká.