Showing: 100 - 108 of 108 RESULTS
Aktuality Školní akce Základní škola

Tak tu spolu žijeme

V sobotu 7. června  naši třeťáci, čtvrťáci a páťáci pod vedením p.uč. Šárky Rumianové, Simony Veselé a Marie Rajtrové úspěšně reprezentovali jméno své školy na velké akci pořádané městem Bruntál ve spolupráci s SVČ. Celá akce pod názvem TAK TU SPOLU ŽIJEME se konala v bruntálském městském parku. Paní učitelky své děti musely moc pochválit, protože se sešly téměř v plném počtu a to i přesto, že byla sobota. Vystupovaly se dvěma tanečky a podpořit je přišli rodiče a známí. Od pořadatelů dostaly pěkné odměny a také občerstvení s obědem. Děti si po vystoupení užily atrakce, které pro ně byly nachystané – skákací hrad, trampolínu, jízdu na koních a za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích dostaly cukrovou vatu. Všem se akce moc líbila a děti si za své vzorné chování na akci zaslouží velkou pochvalu.

Aktuality Školní akce Soutěže Základní škola ZŠ speciální

Hlavičkovaná a jiné sportovní hry

V pátek 30. 5. 2014 se žáci 2. stupně zúčastnili soutěže v hlavičkované, která byla spojena i s jinými pohybovými hrami – vybíjenou a fotbalem. Soutěž se konala v rámci oslav MDD a cílem celého projektu bylo zapojit žáky k poznávání vlastních pohybových možností, schopností a dovedností. A to tedy, sportem ku zdraví a s nudou se musí bojovat.

Soutěž v hlavičkované byla rozdělena do dvou kategorií:

 1. Kategorie: jednotlivci, zde se spolu utkalo 12 sportovců a to: Miroslav, David, Tibor, Kevin, Marek, David, Nikolas, Marek, Jan, Milan, Milan.

Z těchto sportovců se na 1. třech místech umístili.

 1. místo Milan  –   27 hlaviček
 2. místo Miroslav –  22 hlaviček
 3. místo Kevin   –  15 hlaviček
 4. Kategorie: dvojice, v této kategorii se utkali tito sportovci: Milan – David, Jakub – Lukáš, Mario – Molnár, Jakub – Václav, Denis – Kevin, Štefan – František, František – Marek, Jan – Lukáš, Milan – Lukáš a Tibor  – David.

Na 1. třech místech se umístnily tyto dvojice:

 1. místo Milan – Lukáš 8. Tř.
 2. místo Milan – David
 3. místo Jakub – Lukáš 8. Tř.

Absolutním vítězem v hlavičkované se stal Milan. Dále se žáci mezi sebou utkali v dalších sportovních disciplínách, a to ve vybíjené a ve fotbale. Zde změřili své síly všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Celý den proběhl ve sportovním duchu, a jak se říká „ve zdravém těle, zdravý duch“.

Aktuality Školní akce Soutěže Základní škola

Okresní SHM

24. května se uskutečnilo okresní kolo atletického čtyřboje – sprint 60m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem, 800m dívky a 1500m chlapci. Okresní kola se zúčastnili družtva chlapců a dívek z Bruntálu, Krnova, Rýmařova a Vrbna pod Pradědem.

V konečném bodování družstev škol byly tyto výsledky: 

 1. Rýmařov
 2. Bruntál
 3. Vrbno pod Pradědem
 4. Krnov
Aktuality Školní akce

Den Země v parku

Každý rok slaví naše zeměkoule svůj svátek – den Země. Letos se konal v našem parku 25. dubna. Sešlo se zde hodně organizací, které si pro žáky škol připravily stanoviště, zaměřená na různé živočichy nebo rostliny. Naši školu zastoupily paní učitelka Jiřka Kalousková a Petra Veličková. Stanoviště si připravily o Vydře říční, která je jedním z ohrožených druhů živočichů u nás a je zákonem chráněná. Zájem dětí byl veliký, všichni si chtěli poskládat vydří puzzle, za které pak dostali razítko. Malé děti ze školek dostaly omalovánku vydry, větší děti i zajímavé informace z vydřího světa. Splnit úkol si přišly i děti paní učitelky Míčkové a Ježkové, nebo i sedmáci paní učitelky Románkové.

Vydří den Země probíhal i na 1. stupni naší školy. Paní učitelky si s dětmi o vydře povídaly, společně se podívali na obrázky, žáci si vymalovali vydří omalovánku. po svačince se šly také podívat do parku, aby zjistili, co zajímavého si připravili pro děti na tento den ostatní oslovení. Mohli jsme vidět dravé ptáky, projet se na koníkovi, prolézat tunel, lézt po lanech, skládat puzzle a plnit další a další úkoly. Odměnka pak byla sladká.

Aktuality Školní akce Základní škola

Den Země – II. stupeň

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 proběhl na 2. stupni projektový den „ Den Země“.  Tento projektový den byl zaměřen na oblast plasty. V průběhu dne byli žáci seznámeni s původem vzniku tohoto světového dne, s podstatou proč sbírat a třídit plasty. V další hodině se žáci snažili vyrobit z PET lahví a vršků těchto lahví obrázek nebo postavu fotbalisty. Práce v některých třídách byly velmi zdárné. Žáci navštívili firmu Kalex, kde byli seznámeni s problematikou PET lahví a ostatních produktů vyrobených z těchto materiálů. Názorně spatřili třídičku těchto materiálů, kde se dozvěděli, že všechny tyto výrobky se musí nadále také třídit a teprve potom se mohou zpracovávat. Tyto použité materiály se již více nemohou využívat v potravinářském průmyslu.  V neposledním jim byl ukázán finální výrobek z těchto zpracovaných materiálů. Tento projektový den byl ukončen prací na našem bylinkovém arboretu, které se tak blíží ke svému konci. Všem zúčastněným třídám a pedagogům děkujeme za provedené aktivity.

Aktuality Projektový den Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Halloween a Dušičky

Halloween proběhl v naší škole ve dvou etapách. Nejprve 22. října proběhl projekt u žáků na druhém stupni a následně, 25. října, proběhlo již tradiční odpoledne s přespáním u žáků na prvním stupni.

Halloloween a Dušičky

V úterý 22. října proběhl v základní škole praktické projekt nazvaný „Poznáváme svět“, jehož tématem byly svátky Halloween a Dušičky.
U nás Halloween nemá takovou tradici, jako v anglicky hovořících zemích. Mezi dětmi sice získává stále větší oblibu, ale u většiny z nás má daleko hlubší význam svátek Všech svatých nebo „Dušičky“ – památka zesnulých. Dušičky oslavují pokoru, skromnost, upomínku na smrt jako životní zkušenost, a vracejí se k těm, které jsme měli rádi a kteří odešli z tohoto světa.
Pomocí internetu se žáci dozvěděli zajímavé informace o těchto dvou svátcích, které si pak mohli mezi sebou porovnat. Najít jejich rozdíly nebo zjistit, co mají společného. Někteří se převlékli do kostýmů, místo dýně si vyzkoušeli vydlabat pomeranč, malovali, vystřihovali netopýry a také si zahráli různé halloweenské hry.

HALLOWEEN aneb DUŠIČKOVÁ NOC

Dne 25.10. se konala na prvním stupni naší školy akce, na kterou se každý rok těší všechny děti – akce, která je plná strašidel, duchů, her a workshopů, a kterou paní učitelky nazvaly HALLOWEEN aneb DUŠIČKOVÁ NOC.  Tato akce má na naší škole tradici a letos se uskutečnil její pátý ročník. Tři nejhodnější děti z každé třídy se pak mohly těšit na odpoledne vyrábění, dlabání dýní ,soutěží a noc plnou sssstraššššení….Ale vezměme to vše po pořádku…

Ve tři hodiny odpoledne se sešli nejhodnější žáci prvního stupně v krásně  halloweensky vyzdobené třídě páťáků, kde je přivítaly paní učitelky a při výborném zákusku, který pekla paní učitelka Jiřinka (ta měla letos na starosti kuchyň) byli rozděleni do workshopů.

Po workshopech se děti převlékly do strašidelných kostýmů, vzaly vyrobené věnce a s krásně svítícími lampionky se vydaly na hřbitov…Cestou vzbuzovaly pozornost svým strašidelným průvodem u kolemjdoucích.

Aktuality Školní akce Základní škola

Adaptační pobyt žáků

logo800vlna_430

Adaptační pobyt šestých tříd proběhl ve dnech 1. – 3. října 2013. Všechny tři dny pracovali s jednotlivými kolektivy pracovníci sdružení Resocia, kteří své aktivity zaměřené na arteterapii, sebereflexi, komunitní kruhy a prožitkovou pedagogiku orientovali na vztahy mezi žáky. Při různých hrách žáci vyjadřovali své pocity, vzájemné vztahy a vnímání klimatu ve svém kolektivu. Učili se přijímat a respektovat názory druhých, což pro některé nebyl lehký úkol. Do těchto aktivit se zapojili i samotní učitelé.

Cílem našeho pobytu byla chata Slunečná v Dolní Moravici – Nová Ves, kde nám její majitelé maximálně zpříjemnili náš třídenní pobyt. K vydařenému pobytu přispělo nepochybně i počasí, které nám opravdu přálo.

Aktuality Školní akce Základní škola

Dlouhé stráně

13. června proběhl školní výlet žáků z prvního stupně. Letos se vydali na poznávací výlet na Přečerpávácí elektrárnu Dlouhé Stráně. Po exkurzi, která se žákům moc líbila, se na zpáteční cestě ještě zastavili v lázních Velké Losiny, kde měli žáci krátký rozchod a mohli si něco zakoupit. Někteří žáci samotnou únavou na zpáteční cestě usnuli…

Aktuality Školní akce Základní škola

Záložka do knihy spojuje školy

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice. Výměnu záložek mohou školy využít k navázání spolupráce. Příprava a výroba záložek pro děti z partnerských škol proběhla na druhém stupni naší ZŠ v rámci projektu, který byl zakončen projektovým dnem v pátek 17. 10. 2014.  Podívejte se na fotografie jak hezké záložky se nám podařilo vyrobit.