Klíčové aktivity

1. Klíčová aktivita   Organizační a technické zabezpečení 5 výukových pracovních prostředí pro modernizovanou výuku předmětu Praktické práce   V rámci této aktivity budou vybrány…

Čti více

Vymezení cílů

Projekt Profese 2012 má tři základní cíle:    Cíl 1 V souladu s ŠVP zpracovat metodické materiály-pracovní listy, k vyučovacímu předmětu Praktické práce, určené žákům…

Čti více

Personální obsazení Profese 2012

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  PROFESE 2012 Pozice: Jméno a příjmení:  Manažer projektu Milena Zatloukalová Finanční manažer Věra Sabová Hlavní metodik Mgr. Kateřina Piňosová 1. ved.metodik   Mgr. Jiřina…

Čti více

Informace o projektu

Stručný popis projektu:   Projekt Profese 2012 reaguje na negativní jevy ve speciálním školství, týkající se nízké udržitelnosti absolventů ZŠ praktických na středních školách. Tito…

Čti více