Showing: 127 - 135 of 173 RESULTS
Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Vystoupení v domově Pohoda

Ohlédneme-li se za prosincem, vzpomeneme si na rozzářené oči babiček a dědečků, které jsme byli potěšit svým vystoupením v bruntálském domově pro seniory Pohoda na Okružní ulici. V adventním čase jsme ukázali některá vystoupení, která jsme nacvičili na divadelní festival Kytka, ale i nová pásma, která byla určena pro předvánoční čas. Děti měly ze setkání radost a na závěr předaly babičkám a dědečkům vyrobená přáníčka a drobné dárečky. Tuto akci jsme připravili podruhé a rádi v ní budeme pokračovat i příští rok. Záznam z vystoupení je rozdělen z technických důvodů do tří částí.

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

„Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se“

sni769mek_obrazovky_20151014_v8.14.07_430-2

V rámci individuálního pedagogického přístupu (zejména v době vyučování, v přípravě na vyučování) pracuje pedagog se sociálně znevýhodněnými a zdravotně postiženými žáky a vytváří podmínky pro přítomnost takového žáka ve třídě, ve školní družině, v zájmových útvarech a na dalších akcích školy. Tím je umožněna realizace myšlenek kvalitního soužití zdravých, handicapovaných a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Přínosem a náplní vzdělávacího programu školy je tedy právě inkluze a integrace dětí se specifickými potřebami.

Projekt „Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se“ je projekt dlouhodobý, jehož hlavní část již tradičně probíhá v letních měsících v prostorách školy a městě Bruntálu, vždy před hlavními prázdninami. U nás ale vždy vše začíná na začátku roku. Plánování a vymýšlení akcí pro naše děti je prací pro všechny. Jen z těch největších akcí – výlet, dětský den se spánky ve škole, Halloween, Mikuláš, Vánoce a nadílka. Vše bylo organizováno pro děti, které si tohle vše zaslouží nejvíce.

Celý program Dětského dne (s přespáním 24.6. -25. 6. 2015) probíhal v strašidelném duchu. Dopoledne žáci navštívili kino v Bruntále, kde se promítala pohádka Sedmero krkavců. Po obědě probíhaly hry a soutěže. Děti se podílely na tvorbě výrobků a přípravě večerního menu. Také se společně grilovalo. Vyvrcholením večera byla stezka odvahy. 25. 6. 2015 se žáci vydali do blízkého centra na bowling. Po návratu do školy proběhlo vyhlášení vítězů soutěží.

Důležitý program projektu proběhl v úterý 27. 10. 2015 na prvním stupni: Halloween. V dopoledních hodinách měly děti projektový den, kdy učitelé měli za úkol vysvětlit dětem, co je to Halloween, kde se slaví, jak se slaví a také proč. Pak každá třída vyráběla strašidýlka, dýně, zkrátka vše, co k halloweenskému svátku patří. A odpolední strašidelná atmosféra mohla vypuknout. Děti si s sebou donesly halloweenské masky, do kterých se oblékly, a celý Halloween mohl začít. Strašidelná atmosféra provázela celý tento den.

Další významnou akcí v rámci projektu pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a děti handicapované byl Mikuláš. Ten nadílel dětem jak na 1. stupni, tak také na stupni druhém 4. prosince. Hlavně malé děti byly příchodem Mikuláše, anděla a čertů nadšené. Byli samozřejmě i takoví, kteří slzičku uronili.

Poslední akcí projektu byla vánoční nadílka. Ta se uskutečnila 21. prosince 2015. I tento den si všechny děti užily plnými doušky.

Projekt byl vypracován pro rok 2015. Tento projekt: „Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se!“ probíhá v naší škole již několik let, je tedy projektem dlouhodobým. Celý projekt za vydatného finančního přispění MěÚ se vydařil, dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a dětem handicapovaným pomohl a byl pro všechny přínosem.

112 23 img_2781 img_2820 img_3025

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Zelený den – den Hor

V pátek 11. prosince jsme si připomněli DEN HOR….až se hory ZELENALY. Smyslem tohoto dne je podpora rozvoje hor a horských oblastí. I za cenu omezení turistiky. Hory mají pro život na zemi zásadní význam. Ať už žijeme na úrovni hladiny moře nebo vysoko v kopcích, jsme s horami vždy spojeni a našich životů se dotýkají více, než si řada z nás dokáže představit. Hory poskytují většinu světové sladké vody, domov pro bohatou paletu rostlin i živočichů a také pro 10 % lidské populace. Přesto dochází ke značnému zhoršování přírodního prostředí a to nejen v důsledku změny klimatu, ale také díky těžbě nerostných surovin, ozbrojeným konfliktům, chudobě, hladu.

„Tím nejcennějším, co nám hory dávají, jsou slzy dojetí, přes které se za nimi naposledy ohlížíme, když je opouštíme.“ Herbert Tichý – rakouský horolezec, geolog a novinář.

soubor_001 imag4033 imag4006 imag4026 imag3996

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Mikuáš a čerti? Nejsou s nimi žerty.

V pátek jsme měli ve škole opravdu vzácnou návštěvu. Na naše žáčky se přišel podívat Mikuláš s andělem a několika čerty. To víte, taková kontrola stavu hodných a zlobivých dětí probíhá každý rok. Někteří se vůbec bát nemuseli, a zlobidla musela Mikuláši slíbit, že už se polepší a budou hodná. Jestli to splní, na to budou dohlížet čerti z pekla a zapisovat hříšníky. A příští rok se opět uvidí. Každá třída si pro Mikuláše, anděla a čerty připravila básničku nebo písničku, protože to by jinak nešlo. Každý ví, že se na vystoupení dětí Mikuláš každý rok těší. A co vy? Byli jste hodní?

 

Aktuality ZŠ speciální

Babička získala cenu

Výtvarná práce žáků 5. C byla odměněna zvláštní cenou poroty v soutěži Bezpečné stáří, kterou pořádal sociální odbor MÚ Bruntál. Dne 22. října se Denisa a Sára spolu se svými učitelkami zúčastnily slavnostní vernisáže výstavy, která potrvá do 30. 5. 2016.

sam_1554 sam_1551 sam_1540 sam_1556 sam_1538 sam_1537

Aktuality Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Halloween 2015

sni769mek_obrazovky_20151014_v8.14.07_430-2

V úterý 27. 10. 2015 se na prvním stupni odehrál strašidelný den. V dopoledních hodinách měly děti projektový den, kdy učitelé měli za úkol vysvětlit dětem, co je to Halloween, kde se slaví, jak se slaví a proč se slaví. Pak každá třída vyráběla strašidýlka, dýně, zkrátka vše, co k halloweenskému svátku patří. A odpolední strašidelná atmosféra mohla začít. Děti si sebou donesly halloweenské masky, ale nejdříve je čekala malá svačinka, aby nabraly síly na vše, co je čeká a nemine. Pochutnávaly si na ovoci, chlebu s máslem a šunkou a plno cukrátek v podobě strašidýlek. Nechyběly ani výtečné strašidelné „cupcakes velvet“. Na zahájení všechny děti dostaly kartičku se sedmi stanovišti, kde za každý splněný úkol mohly získat razítko. Na stanovištích se všichni prostřídali a vyrobili si snad vše, co k Halloweenu patří. Co přece neodmyslitelně patří k Halloweenu je dýně a dětem se velmi dařilo. Na druhém stanovišti se vytvářela strašidýlka z darů přírody. Vypadala kouzelně. Dále se tvořila strašidýlka na provázku, dýně z papíru, papírový duch a barevné masky, děti neztratily odvahu a úkol splnily. Na posledním stanovišti je čekalo překvapení v podobě halloweenského malování na tvář. U stanoviště se snažily p.uč Yvona Lašáková a náš milý host Zdeňka Horňáková. Po náročných úkolech přicházel na řadu odpočinek a sladká svačina, o kterou se postarala p.uč. Zdeňka Lašáková. Byly vynikající jablečné štrůdly. Po zaslouženém odpočinku přišlo tvoření opravdových dýní. Lžíce a děti dlabaly a dlabaly. Na jejich krásné výtvory byla radost se podívat. Zatímco děti jedly, pily a dováděly, paní učitelky připravily stezku odvahy. Byla velmi strašidelná, ale nakonec ji všichni zvládli, podepsali se na konci stezky na pergament a utíkali do bezpečí. Když si pro děti přišli rodiče, museli si od svých dětí poslechnout všechny zážitky, a to jich nebylo málo.

 32 41 51 62 72 8
Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Hnědý den

V úterý 20. října měla svůj svátek čokoláda. My jsme toho využili a připravili jsme barevný den – tentokrát hnědý, ale hlavně čokoládový. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací – odkud čokoláda pochází, co jsou a jak vypadají kakaové boby, kdo byli Aztékové a Mayové, kde leží střední Amerika, kdy se čokoláda dostala do Evropy,… V tento den si také žáci mohli přinést čokoládu a společně jsme si na ní pochutnali. Zjistili jsme, jaké druhy jsou a jaké mají příchutě či náplně. To bylo opravdu hodně zajímavé. Čokoládu si přinesly i paní účetní. Vyučující nezůstali pozadu a o svou čokoládu se také rozdělili se svými žáky.

imag3792 imag3795 imag3800 imag3809 imag3811

Aktuality ZŠ speciální

Hallo, Africa!

V polovině září jsme navštívili výstavu v Galerii v kapli s názvem „Dotek divočiny“ malířky Zdeňky Miovské. Všem doporučujeme – výstava končí 28. listopadu. Dětem se autentické obrazy Afriky moc líbily a tak jsme si zvířata žijící na tomto kontinentě přiblížili i pomocí aplikace Zoo Kazam. Děti si v aplikaci prohlížely zvířata jako v opravdové zoo, a nejen to. Aplikace jim prozradila informace o potravě, kterou se živí a také o jejich velikosti. A aby byla naše představa o kontinentě Afrika úplná, vytvořili jsme si africké masky a lá Picasso a totemy afrických kmenů.