Showing: 163 - 171 of 180 RESULTS
Aktuality ZŠ speciální

Učíme se fyziku

Ve speciální škole máme nově v předmětu Věcné učení základy fyziky a chemie. Abychom lépe porozuměli novému učivu, paní učitelky si pro nás chystají různé pokusy. V úterý jsme například nafukovali balónky a vůbec nás z toho nebolela pusa. Použili jsme totiž kouzelnou plastovou láhev. Na výsledek se můžete podívat ve fotogalerii.

Aktuality Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Červený den

Svět je plný barev, které mnohdy nevnímáme, ale ony na nás působí. Jak? To si právě vyzkoušíme. Budeme je poznávat, povídat si o nich, hrát si s nimi. Jeden měsíc = jedna barva, vždy první středu v měsíci. Celý den bude ve znamení jedné barvy. Celý den strávíme v oblečení či doplňcích jedné barvy a necháme tuto barvu na sebe působit. Co nám barva sama o sobě, ale i o nás prozradí?

Aktuality ZŠ speciální

Výlet na Uhlířský vrch

V polovině června se žáci Základní školy speciální vypravili na svůj první výlet na Uhlířský vrch. Děti i paní učitelky si s sebou vzali vydatnou svačinku a také dobrou náladu. Počasí bylo perfektní, a tak si všichni celou cestu užívali a přinesli si domů spoustu zajímavých zážitků.

sam_5483 sam_5471 (2) sam_5455 sam_5449 sam_5442 sam_5430

Aktuality Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Poslední zvonění na Růžovce

Ve čtvrtek 26. června přišel náš den, kdy pro nás naposledy zazvonil školní zvonek. Tento den jsme se již neučili. Uklízeli jsme si věci ve třídách, společně jsme se těšili na prázdniny. Než jsme se rozešli domů chystat se na „Velký pátek“, sešli jsme se společně ve třídě u paní učitelky Simonky. Postupně jsme si po třídách nastoupili, paní učitelky o každém řekly, jak pracoval, co se mu podařilo, jestli se hezky choval a byl hodný. My větší jsme o sobě mluvili sami. Někdo to zvládl moc dobře, někomu pomohla paní učitelka. Všechny hodné děti dostaly malý mlsek a také jsme nezapomněli poděkovat našim paním učitelkám.

Aktuality Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Velký výlet do Afriky

Výlet do Afriky zažily děti, které se zúčastnily tradičního spaní ve škole. Třídní učitelé tím odměnili své nejlepší, nejšikovnější, nejhodnější, nej… žáky. Sešli jsme se 20. června ve dvě hodiny odpoledne v jídelně hlavní budovy. Přivítala nás paní učitelka Petra Veličková. Seznámili jsme se s pravidly a rozdělili se do pěti skupin. Každá skupinka představovala jedno zvíře žijící v Africe. Opice měla na starosti paní učitelka Petra, žirafy paní učitelka Jiřinka, lvy paní učitelka Maruška, o zebry se starala paní učitelka Simonka a o slony paní učitelka Šárka. Abychom hlady neumřeli, pečovala o nás paní učitelka Zdenička a Yvonka a abychom se nebáli, měli jsme pro sebe i pana učitele Martina. Celé odpoledne jsme zahájili divadelním představením – africkými pohádkami a také promítáním obrázků ze života africké vesnice. Plnili jsme různé úkoly, abychom získali ztracený diamant krále Afriky a cílem tohoto snažení bylo najít a získat poklad. Nejúspěšnější v hledání byly žirafy. Ale ani ostatní svému druhu neudělali ostudu a poklad našli všichni. Večer jsme si opekli výborné špekáčky. Na návštěvu za námi přišla také paní učitelka Liduška a to jsme si potom zabubnovali na africké bubny a s paní učitelkou Laďkou a Žanetou jsme vyráběli loutky afrických zvířat. Kdo vydržel a měl sílu, podíval se na pohádku Madagaskar a krále Jelimána a kdo se nebál a neusnul, prošel si džunglí noční stezku odvahy. Všichni unavení a spokojení usnuli a spali a spali… Druhý den po výborné snídani jsme vše po sobě uklidili a vydali se na cestu domů.

Aktuality Soutěže Základní škola ZŠ speciální

Děd Praděd – 5. ročník vyhodnocení

Vyhodnocení 5.ročníku výtvarné soutěže „Děd Praděd“.

V letošním školním roce proběhla na naší škole výtvarná soutěž Děd Praděd.  V tomto roce to byl již pátý ročník, kterého se zúčastnilo 7 základních škol. Základní školy z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.  ZŠ Město Albrechtice, MŠ a ZŠ Želešice, ZŠ a Dětský domov Brno, MŠ a ZŠ Kyjov a pořádající ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15, a také výtvarné práce žáků ze ZŠ Bánovce / Bebravou ze Slovenska a Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy z Polska. Jednotlivé výtvarné práce byly rozděleny do 4 kategorií, ve kterých žáci obdrželi diplomy a věcné ceny, o kterých rozhodla porota 3. 6. 2014.

Složení poroty:

Ředitelka školy:                  Mgr. Paseková Pavla

Zástupce školy:                  Mgr. Závodný Ivo

Výtvarnice:                         Mgr. Zdražilová Ladislava

Člen poroty:                       Vondrová Žaneta

Koordinátorky soutěže:      Mgr. Šulcová Larisa

Mgr. Románková Zdeňka

 

Umístnění žáků v jednotlivých kategoriích:

 

 1. Kategorie
 1. místo  Rajs David, ZŠ Bruntál
 2. místo  Bukačová Simona, ZŠ Brno
 3. místo  Reyaga Tereza, ZŠ Bánovce/Bebravou

 

 1. Kategorie:
 1. místo Synková Simona, ZŠ Brno
 2. místo Matyásová Zdeňka, ZŠ Město Albrechtice
 3. místo Rajs Tibor, ZŠ Bruntál

 

III. Kategorie:

 1. místo Mazur Tomasz, Polsko
 2. místo Šarišská Renáta,  MŠ A ZŠ Želešice
 3. místo Botdyzek Sara, Polsko
 1.       Kategorie:
 1. místo Ďurina Radek, ZŠ Bruntál,PŠ
 2. místo Kužílek Václav, MŠ a ZŠ Ky
 3. místo Kolektivní práce, ZŠ speciální Bruntál

 

Čestné uznání:

 1. Štefan, ZŠ Bruntál
 2. Láďa, ZŠ Bruntál
Aktuality Školní akce Soutěže Základní škola ZŠ speciální

Hlavičkovaná a jiné sportovní hry

V pátek 30. 5. 2014 se žáci 2. stupně zúčastnili soutěže v hlavičkované, která byla spojena i s jinými pohybovými hrami – vybíjenou a fotbalem. Soutěž se konala v rámci oslav MDD a cílem celého projektu bylo zapojit žáky k poznávání vlastních pohybových možností, schopností a dovedností. A to tedy, sportem ku zdraví a s nudou se musí bojovat.

Soutěž v hlavičkované byla rozdělena do dvou kategorií:

 1. Kategorie: jednotlivci, zde se spolu utkalo 12 sportovců a to: Miroslav, David, Tibor, Kevin, Marek, David, Nikolas, Marek, Jan, Milan, Milan.

Z těchto sportovců se na 1. třech místech umístili.

 1. místo Milan  –   27 hlaviček
 2. místo Miroslav –  22 hlaviček
 3. místo Kevin   –  15 hlaviček
 4. Kategorie: dvojice, v této kategorii se utkali tito sportovci: Milan – David, Jakub – Lukáš, Mario – Molnár, Jakub – Václav, Denis – Kevin, Štefan – František, František – Marek, Jan – Lukáš, Milan – Lukáš a Tibor  – David.

Na 1. třech místech se umístnily tyto dvojice:

 1. místo Milan – Lukáš 8. Tř.
 2. místo Milan – David
 3. místo Jakub – Lukáš 8. Tř.

Absolutním vítězem v hlavičkované se stal Milan. Dále se žáci mezi sebou utkali v dalších sportovních disciplínách, a to ve vybíjené a ve fotbale. Zde změřili své síly všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Celý den proběhl ve sportovním duchu, a jak se říká „ve zdravém těle, zdravý duch“.