Ve vzdělávání využíváme celou řadu terapiíPři vzdělávání využíváme moderní ICT

Ve vzdělávání využíváme celou řadu terapií

Při vzdělávání využíváme moderní ICT

SPC a logopedie

  Důležité informace o Speciálně pedagogickém centru a logopedii

Dokumenty

Důležité dokumenty týkající se vzdělávání žáků naší školy.

Rozvrhy hodin

Aktuální rozvrhy hodin jednotlivých tříd ZŠ a ZŠ speciální.

Projekty

Seznam projektů, do kterých je naše škola aktivně či pasivně zapojena.