Showing: 10 - 14 of 14 RESULTS
Aktuality EU Peníze školám

Nová počítačová učebna

Žáci a učitelé na I. stupni na růžové budově mají k dispozici novou POČÍTAČOVOU UČEBNU, která vznikla v rámci projektu EU, Peníze školám.

K dispozici je nově:

  • 12 počítačových žákovských stanic s OS Windows 7
  • počítačový server Window Multipoint 2011
  • notebook pro vyučující
  • magnetickou vizializační multifunkční tabuli
  • interaktivní dataprojektor
  • vizualizér
  • laserovou multifunkční tiskárnu
  • vysokorychlostní připojení k internetu
  • wi-fi
  • audio zařízení

Někteří žáci již se svými učiteli třídu navštívili a z nových počítačů měli velkou radost.

Aktuality EU Peníze školám

Nová PC učebna v rámci projektu EU, Peníze školám…

Práce na nové počítačové učebně již byly započaty.
Zdůvodnění projektu:
Realizovaný Projekt EU, Peníze školám počítá s výrazným využitím moderních techologií jako nástroje, který nebude využíván pouze pro rozvoj počítačových dovedností, ale také k výuce běžných předmětů a zavádění inovativních forem a metod výuky. Současná úroveň vybavení školy ICT tak projde kompletní modernizací.
Cíl projektu:
cílem projektu je pomoci nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání, zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány budou rovněž činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Zaměříme se na aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností. Pomocí interaktivních nástrojů tak dáme žákům dostatek možností a podnětů pro sebevzdělávání.V návaznosti na cíle uvedené v ŠVP pomocí tohoto projektu zmodernizujeme 2 učebny a vybavíme je informačními technologiemi zvyšujícími kvalitu výuky. Projekt si klade za cíl  podpořit i vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií tak, aby mohli tyto technologie efektivně používat při výuce.