Showing: 10 - 10 of 10 RESULTS
Aktuality Profese 2012 Základní škola

První pracovní listy z Profese 2012

Naši prvňáci se letos také zapojili do projektu Profese 2012. V rámci předmětu Praktické práce se začínají seznamovat s pěti tématy – kuchařské práce, truhlářské práce, zahradnické práce, pečovatelské a údržbářské práce. Nejdříve si projdou pracovní listy zaměřené na bezpečnost práce, seznámí se s prostředím, pracovními pomůckami a nářadím. (Pokračování textu…)