Showing: 172 - 180 of 263 RESULTS
Aktuality Základní škola

Barevný šedý den

 

MEZINÁRODNÍ DEN TULEŇŮ, LACHTANŮ A VELRYB se slaví 10. ledna. V historii velrybářství docházelo k nadměrnému lovu v jedné oblasti za druhou a jednoho druhu velryb za druhým, a to v takovém rozsahu, že je nezbytně nutné chránit všechny druhy velryb před dalším nadměrným lovem. My jsme si to připomněli v pátek 8. 1. v rámci celoročního projektu BAREVNÉ DNY. Oblékli jsme se do šedého oblečení a doplňků, jelikož šedá barva je pro tyto mořské tvory příznačná.

Aktuality Základní škola

Preventivní program

V roce 2015 proběhly na naší škole programy, které byly zaměřeny na primární prevenci. Cílem těchto přednášek, spojených s různými zajímavými aktivitami, bylo předcházet rizikovému chování žáků a dostatečně je informovat o důsledcích, které mohou vzniknout při nedodržování správných zásad a návyků. V náplni hodin byla použita různá témata, která jsou důležitá pro předcházení sociálně patologických jevů – návykové látky, šikana, kyberšikana, marihuana, vztahy v kolektivu.

sni769mek_obrazovky_20151014_v8.14.07_430-2

img_0218 img_0254 img_0255 img_02581 img_0259

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Vystoupení v domově Pohoda

Ohlédneme-li se za prosincem, vzpomeneme si na rozzářené oči babiček a dědečků, které jsme byli potěšit svým vystoupením v bruntálském domově pro seniory Pohoda na Okružní ulici. V adventním čase jsme ukázali některá vystoupení, která jsme nacvičili na divadelní festival Kytka, ale i nová pásma, která byla určena pro předvánoční čas. Děti měly ze setkání radost a na závěr předaly babičkám a dědečkům vyrobená přáníčka a drobné dárečky. Tuto akci jsme připravili podruhé a rádi v ní budeme pokračovat i příští rok. Záznam z vystoupení je rozdělen z technických důvodů do tří částí.

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

„Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se“

sni769mek_obrazovky_20151014_v8.14.07_430-2

V rámci individuálního pedagogického přístupu (zejména v době vyučování, v přípravě na vyučování) pracuje pedagog se sociálně znevýhodněnými a zdravotně postiženými žáky a vytváří podmínky pro přítomnost takového žáka ve třídě, ve školní družině, v zájmových útvarech a na dalších akcích školy. Tím je umožněna realizace myšlenek kvalitního soužití zdravých, handicapovaných a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Přínosem a náplní vzdělávacího programu školy je tedy právě inkluze a integrace dětí se specifickými potřebami.

Projekt „Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se“ je projekt dlouhodobý, jehož hlavní část již tradičně probíhá v letních měsících v prostorách školy a městě Bruntálu, vždy před hlavními prázdninami. U nás ale vždy vše začíná na začátku roku. Plánování a vymýšlení akcí pro naše děti je prací pro všechny. Jen z těch největších akcí – výlet, dětský den se spánky ve škole, Halloween, Mikuláš, Vánoce a nadílka. Vše bylo organizováno pro děti, které si tohle vše zaslouží nejvíce.

Celý program Dětského dne (s přespáním 24.6. -25. 6. 2015) probíhal v strašidelném duchu. Dopoledne žáci navštívili kino v Bruntále, kde se promítala pohádka Sedmero krkavců. Po obědě probíhaly hry a soutěže. Děti se podílely na tvorbě výrobků a přípravě večerního menu. Také se společně grilovalo. Vyvrcholením večera byla stezka odvahy. 25. 6. 2015 se žáci vydali do blízkého centra na bowling. Po návratu do školy proběhlo vyhlášení vítězů soutěží.

Důležitý program projektu proběhl v úterý 27. 10. 2015 na prvním stupni: Halloween. V dopoledních hodinách měly děti projektový den, kdy učitelé měli za úkol vysvětlit dětem, co je to Halloween, kde se slaví, jak se slaví a také proč. Pak každá třída vyráběla strašidýlka, dýně, zkrátka vše, co k halloweenskému svátku patří. A odpolední strašidelná atmosféra mohla vypuknout. Děti si s sebou donesly halloweenské masky, do kterých se oblékly, a celý Halloween mohl začít. Strašidelná atmosféra provázela celý tento den.

Další významnou akcí v rámci projektu pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a děti handicapované byl Mikuláš. Ten nadílel dětem jak na 1. stupni, tak také na stupni druhém 4. prosince. Hlavně malé děti byly příchodem Mikuláše, anděla a čertů nadšené. Byli samozřejmě i takoví, kteří slzičku uronili.

Poslední akcí projektu byla vánoční nadílka. Ta se uskutečnila 21. prosince 2015. I tento den si všechny děti užily plnými doušky.

Projekt byl vypracován pro rok 2015. Tento projekt: „Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se!“ probíhá v naší škole již několik let, je tedy projektem dlouhodobým. Celý projekt za vydatného finančního přispění MěÚ se vydařil, dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a dětem handicapovaným pomohl a byl pro všechny přínosem.

112 23 img_2781 img_2820 img_3025

Aktuality Základní škola

Vánoční Ostrava

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 jsme se se žáky 5. B, 7. A a 8. A již podruhé před Vánoci vydali na výlet do Ostravy. Z našeho vánočního dobrodružství se tak pomalu stává tradice. A náš program? Po příjezdu rychle posvačit a šup, šup na Vánoční kluziště, které se nachází v centru Ostravy. Tam jsme bruslili, tančili a také jsme se účastnili natáčení televizní reportáže. Sice jsme netušili, na jaké téma se reportáž natáčí, ale když nás pan reportér poprosil, jestli bychom mu nemohli dělat komparz, hned jsme souhlasili. Hlavně Kája předvedl „šoumenské“ nadání. Před odchodem z kluziště začalo hoooooodně pršet, tak jsme se raději uchýlili zpět do tepla obchodního centra Nová Karolína.  Trochu nás mrzí, že jsme nenavštívili vánoční trhy, které se nachází vedle kluziště. Obzvláště jsme se těšili na vláček, u kterého minulý rok nebyl pan strojvedoucí, tak nás nemohl svést.  Tak snad to vyjde příští rok. Víte co se říká: „ Do třetice všeho dobrého.“  My jsme si však našli za vláček náhradu ve formě krátkého filmu v 5D kině. Strašidelné, dobrodružné i dětské pohádky byly super. Potom jsme zabloudili v zrcadlovém bludišti. Hmmm, teda holky s paní učitelkou zabloudily. Ještě že nás přišli vysvobodit hrdinové Patrik, Ruda a Kristián. Po tak pestrém programu jsme byli rádi, že jsme všichni ve zdraví přijeli domů. V pyžamu a bačkorách se každý s rodiči podíval na Události v regionech na ČT 1, kde v jedné z reportáží účinkovali i naše hvězdy – Dominika, Kája, Roland a Laura.

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Zelený den – den Hor

V pátek 11. prosince jsme si připomněli DEN HOR….až se hory ZELENALY. Smyslem tohoto dne je podpora rozvoje hor a horských oblastí. I za cenu omezení turistiky. Hory mají pro život na zemi zásadní význam. Ať už žijeme na úrovni hladiny moře nebo vysoko v kopcích, jsme s horami vždy spojeni a našich životů se dotýkají více, než si řada z nás dokáže představit. Hory poskytují většinu světové sladké vody, domov pro bohatou paletu rostlin i živočichů a také pro 10 % lidské populace. Přesto dochází ke značnému zhoršování přírodního prostředí a to nejen v důsledku změny klimatu, ale také díky těžbě nerostných surovin, ozbrojeným konfliktům, chudobě, hladu.

„Tím nejcennějším, co nám hory dávají, jsou slzy dojetí, přes které se za nimi naposledy ohlížíme, když je opouštíme.“ Herbert Tichý – rakouský horolezec, geolog a novinář.

soubor_001 imag4033 imag4006 imag4026 imag3996

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Mikuáš a čerti? Nejsou s nimi žerty.

V pátek jsme měli ve škole opravdu vzácnou návštěvu. Na naše žáčky se přišel podívat Mikuláš s andělem a několika čerty. To víte, taková kontrola stavu hodných a zlobivých dětí probíhá každý rok. Někteří se vůbec bát nemuseli, a zlobidla musela Mikuláši slíbit, že už se polepší a budou hodná. Jestli to splní, na to budou dohlížet čerti z pekla a zapisovat hříšníky. A příští rok se opět uvidí. Každá třída si pro Mikuláše, anděla a čerty připravila básničku nebo písničku, protože to by jinak nešlo. Každý ví, že se na vystoupení dětí Mikuláš každý rok těší. A co vy? Byli jste hodní?