Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Vystoupení v domově Pohoda

Ohlédneme-li se za prosincem, vzpomeneme si na rozzářené oči babiček a dědečků, které jsme byli potěšit svým vystoupením v bruntálském domově pro seniory Pohoda na Okružní ulici. V adventním čase jsme ukázali některá vystoupení, která jsme nacvičili na divadelní festival Kytka, ale i nová pásma, která byla určena pro předvánoční čas. Děti měly ze setkání radost a na závěr předaly babičkám a dědečkům vyrobená přáníčka a drobné dárečky. Tuto akci jsme připravili podruhé a rádi v ní budeme pokračovat i příští rok. Záznam z vystoupení je rozdělen z technických důvodů do tří částí.

Aktuality Profese 2012

Vánoční přání pro radost

V rámci Profese 2012 si žáci 6. A zpříjemnili předvánoční čas výrobou vánočních přání. Sami si vystřihli hvězdičky, které poté oblepili alobalem. Na modrý tvrdý papír je následné nalepili. Nakonec vložili i vánoční přáníčko. Některé výrobky byly dárkem pro seniory v Domově Pohoda v Bruntále.

img_02651 img_03271 img_03261

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

„Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se“

sni769mek_obrazovky_20151014_v8.14.07_430-2

V rámci individuálního pedagogického přístupu (zejména v době vyučování, v přípravě na vyučování) pracuje pedagog se sociálně znevýhodněnými a zdravotně postiženými žáky a vytváří podmínky pro přítomnost takového žáka ve třídě, ve školní družině, v zájmových útvarech a na dalších akcích školy. Tím je umožněna realizace myšlenek kvalitního soužití zdravých, handicapovaných a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Přínosem a náplní vzdělávacího programu školy je tedy právě inkluze a integrace dětí se specifickými potřebami.

Projekt „Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se“ je projekt dlouhodobý, jehož hlavní část již tradičně probíhá v letních měsících v prostorách školy a městě Bruntálu, vždy před hlavními prázdninami. U nás ale vždy vše začíná na začátku roku. Plánování a vymýšlení akcí pro naše děti je prací pro všechny. Jen z těch největších akcí – výlet, dětský den se spánky ve škole, Halloween, Mikuláš, Vánoce a nadílka. Vše bylo organizováno pro děti, které si tohle vše zaslouží nejvíce.

Celý program Dětského dne (s přespáním 24.6. -25. 6. 2015) probíhal v strašidelném duchu. Dopoledne žáci navštívili kino v Bruntále, kde se promítala pohádka Sedmero krkavců. Po obědě probíhaly hry a soutěže. Děti se podílely na tvorbě výrobků a přípravě večerního menu. Také se společně grilovalo. Vyvrcholením večera byla stezka odvahy. 25. 6. 2015 se žáci vydali do blízkého centra na bowling. Po návratu do školy proběhlo vyhlášení vítězů soutěží.

Důležitý program projektu proběhl v úterý 27. 10. 2015 na prvním stupni: Halloween. V dopoledních hodinách měly děti projektový den, kdy učitelé měli za úkol vysvětlit dětem, co je to Halloween, kde se slaví, jak se slaví a také proč. Pak každá třída vyráběla strašidýlka, dýně, zkrátka vše, co k halloweenskému svátku patří. A odpolední strašidelná atmosféra mohla vypuknout. Děti si s sebou donesly halloweenské masky, do kterých se oblékly, a celý Halloween mohl začít. Strašidelná atmosféra provázela celý tento den.

Další významnou akcí v rámci projektu pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a děti handicapované byl Mikuláš. Ten nadílel dětem jak na 1. stupni, tak také na stupni druhém 4. prosince. Hlavně malé děti byly příchodem Mikuláše, anděla a čertů nadšené. Byli samozřejmě i takoví, kteří slzičku uronili.

Poslední akcí projektu byla vánoční nadílka. Ta se uskutečnila 21. prosince 2015. I tento den si všechny děti užily plnými doušky.

Projekt byl vypracován pro rok 2015. Tento projekt: „Hrajeme si, dovádíme, (ne)spíme a (ne)bojíme se!“ probíhá v naší škole již několik let, je tedy projektem dlouhodobým. Celý projekt za vydatného finančního přispění MěÚ se vydařil, dětem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a dětem handicapovaným pomohl a byl pro všechny přínosem.

112 23 img_2781 img_2820 img_3025

Aktuality Základní škola

Vánoční Ostrava

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 jsme se se žáky 5. B, 7. A a 8. A již podruhé před Vánoci vydali na výlet do Ostravy. Z našeho vánočního dobrodružství se tak pomalu stává tradice. A náš program? Po příjezdu rychle posvačit a šup, šup na Vánoční kluziště, které se nachází v centru Ostravy. Tam jsme bruslili, tančili a také jsme se účastnili natáčení televizní reportáže. Sice jsme netušili, na jaké téma se reportáž natáčí, ale když nás pan reportér poprosil, jestli bychom mu nemohli dělat komparz, hned jsme souhlasili. Hlavně Kája předvedl „šoumenské“ nadání. Před odchodem z kluziště začalo hoooooodně pršet, tak jsme se raději uchýlili zpět do tepla obchodního centra Nová Karolína.  Trochu nás mrzí, že jsme nenavštívili vánoční trhy, které se nachází vedle kluziště. Obzvláště jsme se těšili na vláček, u kterého minulý rok nebyl pan strojvedoucí, tak nás nemohl svést.  Tak snad to vyjde příští rok. Víte co se říká: „ Do třetice všeho dobrého.“  My jsme si však našli za vláček náhradu ve formě krátkého filmu v 5D kině. Strašidelné, dobrodružné i dětské pohádky byly super. Potom jsme zabloudili v zrcadlovém bludišti. Hmmm, teda holky s paní učitelkou zabloudily. Ještě že nás přišli vysvobodit hrdinové Patrik, Ruda a Kristián. Po tak pestrém programu jsme byli rádi, že jsme všichni ve zdraví přijeli domů. V pyžamu a bačkorách se každý s rodiči podíval na Události v regionech na ČT 1, kde v jedné z reportáží účinkovali i naše hvězdy – Dominika, Kája, Roland a Laura.

Aktuality

Návštěva v domově Pohoda

Blíží se Vánoce. V tomto adventním čase se více zamýšlíme nad životem a nad tím, jak se k sobě lidé chovají. Více se usmíváme a přemýšlíme o tom, jak si navzájem udělat radost, jak si prokázat úctu. Chceme-li mít děti vedené k úctě ke stáří, vezměme je mezi babičky a dědečky. Proto jsme se rozhodli připravit pro obyvatele Domova seniorů Pohoda v Bruntále malé předvánoční vystoupení. Děti z prvního stupně společně předvedly vše, co se naučily. Prvňáci se čtvrťáky tvoří sehranou partičku, připravili si vystoupení plné čertů, ale nebojte, objevili se i andělé. Děti z druhé třídy zahrály pohádku o motýlkovi Emanuelovi a makové panence. Třeťáci zahráli příběh o holčičce Květušce, ve kterém hrály i netradiční muzikoterapeutické hudební nástroje, zpívaly se písničky a tančilo se. Děti ze speciální třídy předvedly písničku Nezbedníček. Společně jsme dědečkům a babičkám zazpívali koledy a vánoční písničky. A protože se blíží Štědrý den, připravili jsme drobné dárečky a přáníčka, které děti všem rozdaly a popřály hodně štěstí a zdraví do budoucích dní.

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Zelený den – den Hor

V pátek 11. prosince jsme si připomněli DEN HOR….až se hory ZELENALY. Smyslem tohoto dne je podpora rozvoje hor a horských oblastí. I za cenu omezení turistiky. Hory mají pro život na zemi zásadní význam. Ať už žijeme na úrovni hladiny moře nebo vysoko v kopcích, jsme s horami vždy spojeni a našich životů se dotýkají více, než si řada z nás dokáže představit. Hory poskytují většinu světové sladké vody, domov pro bohatou paletu rostlin i živočichů a také pro 10 % lidské populace. Přesto dochází ke značnému zhoršování přírodního prostředí a to nejen v důsledku změny klimatu, ale také díky těžbě nerostných surovin, ozbrojeným konfliktům, chudobě, hladu.

„Tím nejcennějším, co nám hory dávají, jsou slzy dojetí, přes které se za nimi naposledy ohlížíme, když je opouštíme.“ Herbert Tichý – rakouský horolezec, geolog a novinář.

soubor_001 imag4033 imag4006 imag4026 imag3996

Aktuality Profese 2012

Dřevěná pokladnička

V hodinách praktických prací se žáci pod vedením pana učitele Martina učí opracovávat dřevěný materiál. Náročnost výrobků odpovídá manuálním schopnostem žáků sedmého ročníku. Tentokrát si žáci vyrobili pěknou dřevěnou pokladničku. Při samotné výrobě si žáci fixují jednotlivé činnosti – měření, řezání, zhotovení spojů a broušení. V hodinách truhlářských prací si také žáci osvojují správné metody používání ručního nářadí, učí se využívat materiál s ohledem na hospodárnost a současně se učí dbát na bezpečnost při práci. Výrobky žáků procházejí během jejich technologického postupu i úpravami od vyučujícího z důvodu konečné funkčnosti a estetičnosti. Činnosti probíhají v rámci projektu „Profese 2012“. Ve fotogalerii zhlédnete foto během procesu výroby.

1571 1361 132

Aktuality Základní škola ZŠ speciální

Mikuáš a čerti? Nejsou s nimi žerty.

V pátek jsme měli ve škole opravdu vzácnou návštěvu. Na naše žáčky se přišel podívat Mikuláš s andělem a několika čerty. To víte, taková kontrola stavu hodných a zlobivých dětí probíhá každý rok. Někteří se vůbec bát nemuseli, a zlobidla musela Mikuláši slíbit, že už se polepší a budou hodná. Jestli to splní, na to budou dohlížet čerti z pekla a zapisovat hříšníky. A příští rok se opět uvidí. Každá třída si pro Mikuláše, anděla a čerty připravila básničku nebo písničku, protože to by jinak nešlo. Každý ví, že se na vystoupení dětí Mikuláš každý rok těší. A co vy? Byli jste hodní?