Showing: 262 - 270 of 279 RESULTS
Aktuality Základní škola

Vánoční cukroví

Osmáci s p.uč. Greškem pracovali v praktických pracích s pracovními listy, které vznikly v rámci projektu Profese 2012. Tentokrát se úkoly týkaly pečení vánočního cukroví, které si všichni společně upekli a na vánoční besídce také snědli.

Aktuality Projektový den Základní škola ZŠ speciální

Vánoční projekt na I. stupni

V předvánočním čase – čase Adventu – se žáci 1. stupně rozhodli využít času čekání na ten nejbáječnější den v roce a v rámci projektu, který pro ně zpracovaly paní učitelky Šárka Rumianová a Maruška Rajtrová, vyráběli, tvořili, pekli a zdobili. Hlavní motivací bylo rozsvěcení vánočního stromku, který dovezla paní učitelka Šárka a stromek to byl pořádný – aaaaaž ke stropu! Projekt trval dva dny – první den si každá třída vyrobila ozdobičky na stromek, žáci si připomněli vánoční zvyky a tradice a naučili se říkanku: Stromečku rozsviť se, stromečku vstávej, ozdoby neseme, větvičky dávej. Ruce si chytneme a přání řekneme: Stromečku, stromečku, rozsviť se TEĎ!

Druhý den se žáci celého prvního stupně sešli ve třídě třeťáčků a při koledách postupně zdobili stromeček svými vyrobenými ozdobičkami a popíjeli výborný vánoční punč, který uvařila paní učitelka Šárka. Potom se všichni vzali za ruce a společně odrecitovali říkanku a stromeček byl slavnostně rozsvícen.  Vzácnými hosty byli paní ředitelka s panem zástupcem. Společně s dětmi čekali na příchod Mikuláše a podobnost Mikuláše s panem učitelem Bradou je čistě náhodná. Děti se dočkaly, přišli i čerti, ale byli hodní, protože na 1. stupni jsou samé hodné děti. Letos dostali balíčky všichni a Mikuláš za básničky obdaroval i naše vzácné hosty.

Akce se všem moc líbila a proto se všichni domluvili, že z rozsvěcení stromečku bude tradice. A teď už nám všem zbývá jen zapálit poslední svíčku na adventním věnci a vydržet do Štědrého dne.

Aktuality Základní škola

Kája jezdí bezpečně

Program je určený pro žáky základní škola a skládá se z ukázkové a interaktivní části. Na konci programu jsou pedagogům předány pracovní listy, které si děti mohou v následujících týdnech vyplnit. Instruktoři lyžařské školy také pro rodiče předávají informační materiály o lyžařském středisku Ski Karlov.

U nás ve škole ho absolvovali žáci I. a VI. třídy.

Aktuality Soutěže Základní škola

Soutěžíme – Svět vědy

Žáci VII. A se zapojili do výtvarné soutěže pořádané VŠB Technickou Univerzitou v Ostravě, jejíž výstava probíhá na ZŠ Bruntál, Okružní. Tato výstava je určena všem žákům s různých škol. Výtvarné práce jsou zaměřeny na téma výstavy ,,Svět vědy“, kde  žáci můžou  vyjádřit své technické představy různými výtvarnými technikami. Do soutěže se zapojili Kotlár Nikolas, Žiga Milan, Pecha Rudolf, Sivák Jiří, Kala Radim a Bandy Kevin ze VII. B.

Aktuality Základní škola

Pocity nevidomých na vlastní kůži

Žáci třetí třídy si dnes vyzkoušeli, jaké to je být „nevidomý“, tedy nemít žádný zrak. Přinesli si šátky a zavázali si oči. Vyzkoušeli si přečíst své jméno, které si špendlíkem vybodali po obvodu písma, napsat si pár písmen a namalovat obrázek. Žáci si také vyzkoušeli chůzi po třídě a základy sebeobsluhy. Celý den byl pro žáky hodně zajímavý, některé věci jim byly nepříjemné a dokonce se i bály některé úkoly vyzkoušet. Zjistili, že být nevidomý je hodně těžké a že lidé, kteří jsou nevidomí, nemají život lehký, protože musí zdolávat hodně překážek.

Aktuality Základní škola

Muzikoterapeutický listopad

Zavádění muzikoterapie do výuky žáků Základní školy praktické pod vedením p.učitelky Nedopilkové se stává samozřejmostí. Žáci vědí, co mohou očekávat a na netradiční hodiny hudební výchovy muzikoterapie se těší.

V listopadu nás navštívila také gestorka projektu v části zavádění muzioterapeutických technik, paní Bc. S. Drličková. Počáteční nervozita paní učitelky Nedopilkové velmi brzy opadla. Paní metodička jen chválila. Všechno, co měla možnost pozorovat. A vskutku nebylo toho málo.

http://inoviny.slu.cz/index.php/projekty/887-kurzy-muzikoterapie-a-arteterapie-ted-slezskou-univerzitu-zviditelnuji-mezi-specialnimi-pedagogy-v-kraji

Aktuality Základní škola

Obří leporelo

Ve čtvrtek  12.11. 2013 se třídy 7.A a 8.B zúčastnily na ZŠ Okružní v Bruntále výstavy výtvarných prací. Tyto výtvarné práce byly spojeny v jedno leporelo, pod názvem ,,Společně dokážeme cokoliv“. Do této akce bylo zapojeno 146 institucí, které vytvořily leporelo o velikosti 3 224 obrázků.  Toto nejdelší leporelo poputuje po celé republice.

Aktuality Projektový den Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Halloween a Dušičky

Halloween proběhl v naší škole ve dvou etapách. Nejprve 22. října proběhl projekt u žáků na druhém stupni a následně, 25. října, proběhlo již tradiční odpoledne s přespáním u žáků na prvním stupni.

Halloloween a Dušičky

V úterý 22. října proběhl v základní škole praktické projekt nazvaný „Poznáváme svět“, jehož tématem byly svátky Halloween a Dušičky.
U nás Halloween nemá takovou tradici, jako v anglicky hovořících zemích. Mezi dětmi sice získává stále větší oblibu, ale u většiny z nás má daleko hlubší význam svátek Všech svatých nebo „Dušičky“ – památka zesnulých. Dušičky oslavují pokoru, skromnost, upomínku na smrt jako životní zkušenost, a vracejí se k těm, které jsme měli rádi a kteří odešli z tohoto světa.
Pomocí internetu se žáci dozvěděli zajímavé informace o těchto dvou svátcích, které si pak mohli mezi sebou porovnat. Najít jejich rozdíly nebo zjistit, co mají společného. Někteří se převlékli do kostýmů, místo dýně si vyzkoušeli vydlabat pomeranč, malovali, vystřihovali netopýry a také si zahráli různé halloweenské hry.

HALLOWEEN aneb DUŠIČKOVÁ NOC

Dne 25.10. se konala na prvním stupni naší školy akce, na kterou se každý rok těší všechny děti – akce, která je plná strašidel, duchů, her a workshopů, a kterou paní učitelky nazvaly HALLOWEEN aneb DUŠIČKOVÁ NOC.  Tato akce má na naší škole tradici a letos se uskutečnil její pátý ročník. Tři nejhodnější děti z každé třídy se pak mohly těšit na odpoledne vyrábění, dlabání dýní ,soutěží a noc plnou sssstraššššení….Ale vezměme to vše po pořádku…

Ve tři hodiny odpoledne se sešli nejhodnější žáci prvního stupně v krásně  halloweensky vyzdobené třídě páťáků, kde je přivítaly paní učitelky a při výborném zákusku, který pekla paní učitelka Jiřinka (ta měla letos na starosti kuchyň) byli rozděleni do workshopů.

Po workshopech se děti převlékly do strašidelných kostýmů, vzaly vyrobené věnce a s krásně svítícími lampionky se vydaly na hřbitov…Cestou vzbuzovaly pozornost svým strašidelným průvodem u kolemjdoucích.