Showing: 325 - 333 of 512 RESULTS
Aktuality ZŠ speciální

Výlet na Uhlířský vrch

V polovině června se žáci Základní školy speciální vypravili na svůj první výlet na Uhlířský vrch. Děti i paní učitelky si s sebou vzali vydatnou svačinku a také dobrou náladu. Počasí bylo perfektní, a tak si všichni celou cestu užívali a přinesli si domů spoustu zajímavých zážitků.

sam_5483 sam_5471 (2) sam_5455 sam_5449 sam_5442 sam_5430

Aktuality Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Poslední zvonění na Růžovce

Ve čtvrtek 26. června přišel náš den, kdy pro nás naposledy zazvonil školní zvonek. Tento den jsme se již neučili. Uklízeli jsme si věci ve třídách, společně jsme se těšili na prázdniny. Než jsme se rozešli domů chystat se na „Velký pátek“, sešli jsme se společně ve třídě u paní učitelky Simonky. Postupně jsme si po třídách nastoupili, paní učitelky o každém řekly, jak pracoval, co se mu podařilo, jestli se hezky choval a byl hodný. My větší jsme o sobě mluvili sami. Někdo to zvládl moc dobře, někomu pomohla paní učitelka. Všechny hodné děti dostaly malý mlsek a také jsme nezapomněli poděkovat našim paním učitelkám.

Aktuality Školní akce Základní škola ZŠ speciální

Velký výlet do Afriky

Výlet do Afriky zažily děti, které se zúčastnily tradičního spaní ve škole. Třídní učitelé tím odměnili své nejlepší, nejšikovnější, nejhodnější, nej… žáky. Sešli jsme se 20. června ve dvě hodiny odpoledne v jídelně hlavní budovy. Přivítala nás paní učitelka Petra Veličková. Seznámili jsme se s pravidly a rozdělili se do pěti skupin. Každá skupinka představovala jedno zvíře žijící v Africe. Opice měla na starosti paní učitelka Petra, žirafy paní učitelka Jiřinka, lvy paní učitelka Maruška, o zebry se starala paní učitelka Simonka a o slony paní učitelka Šárka. Abychom hlady neumřeli, pečovala o nás paní učitelka Zdenička a Yvonka a abychom se nebáli, měli jsme pro sebe i pana učitele Martina. Celé odpoledne jsme zahájili divadelním představením – africkými pohádkami a také promítáním obrázků ze života africké vesnice. Plnili jsme různé úkoly, abychom získali ztracený diamant krále Afriky a cílem tohoto snažení bylo najít a získat poklad. Nejúspěšnější v hledání byly žirafy. Ale ani ostatní svému druhu neudělali ostudu a poklad našli všichni. Večer jsme si opekli výborné špekáčky. Na návštěvu za námi přišla také paní učitelka Liduška a to jsme si potom zabubnovali na africké bubny a s paní učitelkou Laďkou a Žanetou jsme vyráběli loutky afrických zvířat. Kdo vydržel a měl sílu, podíval se na pohádku Madagaskar a krále Jelimána a kdo se nebál a neusnul, prošel si džunglí noční stezku odvahy. Všichni unavení a spokojení usnuli a spali a spali… Druhý den po výborné snídani jsme vše po sobě uklidili a vydali se na cestu domů.

Aktuality Základní škola

Expedice Surikata

Dne 23. 6. l. p. 2014 se uskutečnila výprava žáků druhého stupně do vzdáleného kraje olomouckého. Jeli jsme zkontrolovat, mimo jiné, také naše sponzorské zvířátko. Počasí nám přálo a tak jsme si výlet všichni moc, moc užili.

Aktuality

Dny města Bruntál

V sobotu 21. června slavilo město Bruntál svůj svátek. Oslav se zúčastnili i naši žáci, kteří svým vystoupením lidem ve městě ukázali, co se naučili v kroužku dramatickém a hudebním. Na pódiu vystoupili druháčci pod vedením paní učitelky J. Kalouskové a L. Nedopilkové. Hráli na zobcové flétny, zpívali písničky, které doprovodili pohybem a hrou na netradiční hudební nástroj – lahev s vodou a také zatančili mazurku. Později vystoupily děti ze ZŠ speciální paní učitelky M. Míčkové a paní učitelky J. Knížové. Na hudbu „Ódy na radost“ zazpívaly zhudebněnou pohádku „Polámal se mraveneček“. Paní učitelka Lenka Ježková napsala písničku v Bruntále a v Prudniku, kterou děti popsaly spolupráci mezi našimi městy. Děkujeme městu Bruntál za finanční podporu našeho projektu. Všichni se pilně připravovali od února tohoto roku. Vystoupení našich dětí se líbilo a sklidilo velký potesk.

Aktuality Základní škola

Školní výlet do ZOO

V úterý 17. června se děti z první a druhé třídy vydaly na školní výlet. Ptáte se „Kam?“. Jeli jsme do ZOO v Olomouci na Svatém Kopečku. Ráno jsme vstávali brzy, protože u školy jsme se sešli již ve třičtvrtě na sedm. Nikdo nezaspal a všichni přišli včas. Na nádraží jsme se setkali s ostatními dětmi, paní učitelky koupily jízdenky a vydali jsme se na cestu. Jízda vlakem…to byl zážitek! A také čtyři tunely po cestě, paráda. V Olomouci jsme hned přestoupili na autobus na Kopeček a za chvíli jsme byli v ZOO. Moc jsme se těšili na zvířátka. Viděli jsme jich hodně, některá jsme znali jménem a některá jsme viděli poprvé v životě. Nejvíce se nám líbili žraloci a klokani, kočkovité šelmy a fenek. Obdivovali jsme malé kozičky, se kterými jsme si pohráli. Krásně jsme se prošli a čas tak rychle utekl, že se přiblížil čas návratu. Na rozloučenou si někteří koupili pamětní mince a někteří si na závěr dali párek v rohlíku. Spokojení byli všichni. Ve vlaku cestou zpátky jsme se pěkně popovídali a domů jsme přijeli příjemně unavení. Byl to krásný den plný sluníčka a hezkých zážitků.

Aktuality Expresivní terapie

Djembe ve vyučování

Jedna školní třída a hodina hudební výchovy. Netradiční. Zpívá se, hraje na bubny djembe.  Dokonalou relaxaci jistí dešťová hůl .  Páťáci společně s paní učitelkou Lidkou si užívají pohodové atmosféry hudební výchovy jinak, MUZIKOTERAPIE. Škoda jen, že  vyučovací hodina uběhla  tak rychle. „Protáhli jsme tělo, rozvlnili mysl, naladili se do pohody. Hudebka byla príma, těšíme se na další“. (Pokračování textu…)

Aktuality

Poděkování MěU Bruntál

V úterý 17.6. se naše vedení školy zúčastnilo na základě pozvání města Bruntál, v rámci projektu přeshraniční spolupráce vzdělávací akce „Cesta ke kořenům českých předků“,výjezdu do polského města Prudnik.Organizátorka akce, paní Zlámalová, připravila velmi pestrý program na celý den.

 

První kroky po příjezdu do Prudniku vedly do místního parku, kde byly slavnostně odhaleny BillBoardy s fotografiemi ,dokumentujícími život v obou družebních městech. Následovala návštěva místní základní školy, kde byly přítomným hostům nabídnuty dvě ukázkové hodiny výuky.

V 1.p.r. to byla výuka angličtiny, ve 3.p.r. pak dramatická výchova.Následovala prohlídka školy. Po společném obědu byli účastníci pozváni k prohlídce místního kulturního střediska, kde se snoubila historie se současností zejména v citlivé rekonstrukci památkového objektu. Následoval výstup na historickou hradní věž odkud kynul na pozdrav Praděd.

Bylo příjemné dovědět se, že základní kámen k městu Prudnik položil  roku 1255-1259 Vok I. z Rožmberka, zakladatel města, nejvyšší maršálek Království českého, hejtman v Horních Rakousích a ve Štýrsku.

Velmi zdařilou akci ocenili všichni ředitelé, zástupci řed. ZŠ z Bruntálu a ostatní přítomní.

Městu Bruntál, zejména pak paní Zlámalové, vyjadřujeme tímto upřímné p o d ě k o v á n í.

 

Mgr. Pavla Paseková, ředitelka školy

Aktuality Soutěže Základní škola ZŠ speciální

Děd Praděd – 5. ročník vyhodnocení

Vyhodnocení 5.ročníku výtvarné soutěže „Děd Praděd“.

V letošním školním roce proběhla na naší škole výtvarná soutěž Děd Praděd.  V tomto roce to byl již pátý ročník, kterého se zúčastnilo 7 základních škol. Základní školy z Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.  ZŠ Město Albrechtice, MŠ a ZŠ Želešice, ZŠ a Dětský domov Brno, MŠ a ZŠ Kyjov a pořádající ZŠ Bruntál, Rýmařovská 15, a také výtvarné práce žáků ze ZŠ Bánovce / Bebravou ze Slovenska a Specjalny Osrodek Szkolno-wychowawczy z Polska. Jednotlivé výtvarné práce byly rozděleny do 4 kategorií, ve kterých žáci obdrželi diplomy a věcné ceny, o kterých rozhodla porota 3. 6. 2014.

Složení poroty:

Ředitelka školy:                  Mgr. Paseková Pavla

Zástupce školy:                  Mgr. Závodný Ivo

Výtvarnice:                         Mgr. Zdražilová Ladislava

Člen poroty:                       Vondrová Žaneta

Koordinátorky soutěže:      Mgr. Šulcová Larisa

Mgr. Románková Zdeňka

 

Umístnění žáků v jednotlivých kategoriích:

 

 1. Kategorie
 1. místo  Rajs David, ZŠ Bruntál
 2. místo  Bukačová Simona, ZŠ Brno
 3. místo  Reyaga Tereza, ZŠ Bánovce/Bebravou

 

 1. Kategorie:
 1. místo Synková Simona, ZŠ Brno
 2. místo Matyásová Zdeňka, ZŠ Město Albrechtice
 3. místo Rajs Tibor, ZŠ Bruntál

 

III. Kategorie:

 1. místo Mazur Tomasz, Polsko
 2. místo Šarišská Renáta,  MŠ A ZŠ Želešice
 3. místo Botdyzek Sara, Polsko
 1.       Kategorie:
 1. místo Ďurina Radek, ZŠ Bruntál,PŠ
 2. místo Kužílek Václav, MŠ a ZŠ Ky
 3. místo Kolektivní práce, ZŠ speciální Bruntál

 

Čestné uznání:

 1. Štefan, ZŠ Bruntál
 2. Láďa, ZŠ Bruntál