Aktuality Profese 2012 Základní škola

Domácí chléb a vajíčková pomazánka

V projektu Profese 2012 mají žáci třetí třídy v kuchařských pracích pracovní list, který se zaměřil na vajíčka. Praktická část využije vajíčka pro přípravu pomazánky. Seznámili jsme se s tím, jakou cestou vajíčko putuje od slepičky až do naší kuchyně. Připravili jsme si vajíčkovou pomazánku. Na její výrobě se podíleli všichni. Loupali jsme uvařená vajíčka, míchali tvaroh s máslem. Přidali jsme sůl a nastrouhaná vajíčka a pomazánka byla hotová. Aby nám naše pomazánka chutnala, upekli jsme si k ní čerstvý domácí chléb. Při pečení chleba jsme se seznámili s profesí pekař – pekařka. Když jsme se úplně ztišili, slyšeli jsme, jak dobře upečený chléb při poklepání krásně zvoní. Pak jsme jen vychladlý chleba nakrájeli a namazali pomazánkou. To byla dobrota!

Aktuality

Záložka do knihy spojuje školy – návštěva ze Slovenska

Naše škola se zapojila do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Žáci záložky vyráběli s velkým nadšením. Překvapením pro všechny byl zájem partnerské školy z Námestova na Slovensku o návštěvu naší školy. S radostí jsme hosty uvítali. Provedli jsme je naší školou, prohlédli si krásnou výzdobu a něco málo jsme předvedli i z vyučování. Pan učitel Vojta G. ukázal, jak se svými žáku pracuje ve vyučování s iPady. Paní učitelka Mgr. Ludmila Nedopilková zaujala ukázkou z hodiny hudební výchovy, do které zapojuje prvky muzikoterapie. V našem SPC besedovali se slovenskými kolegy o tématech, která zajímala obě strany a také jsme se domluvili na další spolupráci. Záložky jsme si vzájemně předali a opravdu se líbily. Každý si mohl vybrat záložku, která ho zaujala. A my je samozřejmě používáme při čtení.

Aktuality Základní škola

Podzimní strom

V hodině výtvarné výchovy a praktických prací se žáci s p.uč. Simčou rozhodli vytvořit netradiční technikou podzimní strom. Práce byla dvoudenní, ve skupinkách a žákům se výsledek moc povedl. Podívejte se na video.

Aktuality Školní akce Základní škola

Adaptační pobyt 6. třídy

Adaptační pobyt šesté třídy proběhl ve dnech 1. – 3. října 2014. Všechny tři dny pracovali s jednotlivými kolektivy vyškolení lektoři, kteří své aktivity zaměřené na arteterapii, sebereflexi, komunitní kruhy a prožitkovou pedagogiku, orientovali na vztahy mezi žáky. Při různých hrách žáci vyjadřovali své pocity, vzájemné vztahy a vnímání klimatu ve svém kolektivu. Učili se přijímat a respektovat názory druhých, což pro některé nebyl lehký úkol. Do těchto aktivit se zapojili i samotní učitelé.

Cílem našeho pobytu byla chata Slunečná v Nové Vsi u Rýmařova, kde nám její majitelé maximálně zpříjemnili náš třídenní pobyt. K vydařenému pobytu přispělo nepochybně i počasí, které nám opravdu přálo.

Aktuality Expresivní terapie

Pedagogové míní, že v projektu k zavádění expresivních terapií do výuky nebyla žádná aktivita zbytečná

OPAVA – Projekt „Zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními potřebami v Moravskoslezském kraji“ dospěl k závěrečné konferenci. Po celodenním jednání odcházelo několik desítek jejích účastníků 8. října z Moravské kaple opavského Domu umění spokojeno. Pro pořadatele z Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity dobrá vizitka. (Pokračování textu…)

Aktuality Expresivní terapie

Projekt podpory expresivních terapií ve výuce žáků speciálních vzdělávacích potřeb zhodnotí konference

OPAVA – V rámci grantového schématu Moravskoslezského kraje (MSK) je na Slezské univerzitě od března 2012 do listopadu 2014 řešen projekt na podporu zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK. O získaných poznatcích a dosažených výsledcích budou řešitelé informovat na závěrečné konferenci 8. října. (Pokračování textu…)

Aktuality

Sdílím, sdílíš, sdílíme

sni769mek_obrazovky_20140929_v11.05.33_430Naše základní škola se úspěšně zapojila se svým žadatalem do projektu Sdílím, sdílíš, sdílíme, aneb využití ICT pro efektivnější výuku, jehož cílem bude zavádění tabletů pro pedagogické pracovníky.

 

Název projektu:

Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku

Registrační číslo projektu:             CZ.1.07/1.3.00/51.0039

Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Období realizace:                                1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Naše škola se zapojila jako partner do výše uvedeného projektu. Příjemcem dotace, hlavním realizátorem a koordinátorem projektu je společnost iSmart premium s.r.o.

Do realizace projektu je zapojeno celkem 42 škol (z toho 38 základních a 4 střední) z Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a Pardubického kraje.

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti využívání ICT ve výuce a integrace ICT do školního prostředí – kombinací vzdělávání v prezenčních kurzech, akreditovaných MŠMT v rámci DVPP, doplněných o e-learningovou formu vzdělávání. Dále bude cíle dosaženo metodickou podporou od mentorů a sdílení vzájemných zkušeností pedagogů z jednotlivých škol. Díky projektu se cílová skupina naučí pracovat se stávajícím i nově pořízeným ICT zařízením školy a efektivně jej využívat pro potřeby výuky a v samotné výuce.

Cílovou skupinu projektu tvoří 589 vedoucích a pedagogických pracovníků škol. Cílová skupina projde prezenčními akreditovanými vzdělávacími kurzy a výjezdním seminářem. V rámci projektu si zapojené školy pořídí z rozpočtu tablety, které budou využívat pro účely přípravy na výuku a během výuky.

Na realizaci celého projektu byla přidělena dotace v celkové výši 27.220.078 Kč. 

 

Projekt zahrnuje celkem 7 klíčových aktivit se zaměřením na:

KA A1) Vzdělávání ředitelů (v oblastech využívání digitálních technologií pro integraci ICT do života školy, seznámení s postupy pro zadávání veřejných zakázek dle pravidel metodiky OP VK)

 

KA A2) Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy (účelem je poskytnout pedagogických pracovníkům metodickou a technickou pomoc při využití a integraci ICT do výuky po celou dobu realizace projektu. Podpora bude poskytována mentory – experty na problematiku využívání ICT ve vzdělávacím procesu).

 

KA A3) Metodik ICT ve škole (cílem aktivity je podpořit v každé zapojené škole člověka, který získá kompetence k učení, řízení i správě ICT ve škole).

 

KA B1) ICT – „co už máme“ (účelem KA je naučit pedagogické pracovníky efektivně využívat ve výuce stávající ICT zařízení, které má daná škola k dispozici, seznámit pedagogy s dalšími oblastmi a možnosti, které jsou přímo navázány na využívání stávajícího ICT zařízení školy ve výuce, potažmo integraci ICT do prostředí školy).

 

KA B2) ICT – „co chceme“ (účelem KA je proškolit pedagogy v zavádění a využívání nových moderních mobilních (dotykových) zařízení ve výuce. Pedagogové se budou školit na nově zakoupeném zařízení – tabletech, které škola v rámci projektu nakoupí).

 

KA B3) ICT – „oborové didaktiky“ (účelem KA je vzdělávat pedagogy zapojených škol v zavádění a využívání tabletů v oborových didaktikách).

 

KA C) Evaluace (účelem KA je vyhodnotit zrealizované projektové aktivity u jednotlivých partnerských škol. Dojde k vyhodnocení přínosu vzdělávacích aktivit na reální využití ICT techniky ve výuce v dané školy. Evaluace proběhne na začátku a na konci realizace projektu. Součástí evaluace bude závěrečná konference, kde bude shrnuta celá realizace projektu vč. jeho zásadních výstupů).

 

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a je financován z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.