Aktuality Základní škola

Výtvarný happening

Třída VII. A se zúčastnila v pátek 11.10.2013 akce, kterou pořádala ZŠ Okružní Bruntál pod názvem Výtvarný happening. Děti si zde vyzkoušely různé techniky z oboru malování, modelování PET lahví horkým vzduchem, koláže. Akce byla zajímavá a děti se mohly libovolně vyřádit.

Aktuality Profese 2012

Ovoce a zelenina

Žáci třetí třídy pracovali v předmětu praktické práce s pracovními listy, které vznikly v rámci projektu Profese 2012. Tentokrát byla jejich úkolem práce s plastelínou. Vymodelovat měli libovolný kus ovoce a zeleniny…

20131021_113130_430 20131021_113100_430 20131021_112634_430

Aktuality Školní akce Základní škola

Adaptační pobyt žáků

logo800vlna_430

Adaptační pobyt šestých tříd proběhl ve dnech 1. – 3. října 2013. Všechny tři dny pracovali s jednotlivými kolektivy pracovníci sdružení Resocia, kteří své aktivity zaměřené na arteterapii, sebereflexi, komunitní kruhy a prožitkovou pedagogiku orientovali na vztahy mezi žáky. Při různých hrách žáci vyjadřovali své pocity, vzájemné vztahy a vnímání klimatu ve svém kolektivu. Učili se přijímat a respektovat názory druhých, což pro některé nebyl lehký úkol. Do těchto aktivit se zapojili i samotní učitelé.

Cílem našeho pobytu byla chata Slunečná v Dolní Moravici – Nová Ves, kde nám její majitelé maximálně zpříjemnili náš třídenní pobyt. K vydařenému pobytu přispělo nepochybně i počasí, které nám opravdu přálo.

Aktuality Profese 2012

Přesazujeme rostliny

Žáci osmého ročníku s p. uč. Žanetou Vondrovou v rámci Profese 2012 si zpestřili předmět praktické práce přesazováním a hnojením některých rostlin. Odstranili stará a uschlá stébla, aby podpořili nový růst. Dále si nachystali nové květináče, do kterých zasadili již nové vyrostlé výhonky.

fotografie0080_430 fotografie0076_430 fotografie0075_430

Aktuality Profese 2012

To byla sklizeň

Žáci osmé třídy si začátkem nového školního roku sklidili s p.uč.Greškem to, co v minulém školním roce zaseli. A úroda se zdařila. Téměř půl pytle brambor se na bramboráky bude jistě hodit…

Sklizeň brambor proběhla v rámci projektu Profese 2012.

snmek_016_430_01 snmek_015_430_02 snmek_007_430_07 snmek_003_430_08

Aktuality Bylinné arboretum

Bylinné arboretum pro výuku a relaxaci

Naše škola byla opět úspěšná v grantovém řízení. Tentokrát se podařilo získat finanční prostředky z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014.

logo_430

Projekt s názvem „Bylinné arboretum pro výuku a relaxaci“bude v ZŠ Rýmařovská 15 postupně realizován v průběhu celého školního roku.

Cílem projektu je vybudovat bylinné arboretum v podobě kruhového bludiště o průměru 10 metrů s přibližně 40 druhy bylin. Ze severní strany bude uzavřeno okrasnými dřevěnými mřížemi. Bludiště se bude dělit na bylinné záhony a chodníky. Vytvořením arboreta chceme zkvalitnit výuku praktických prací, které se u nás vyučují s oporoumetodického materiálu vytvořeného v rámci projektu ESF „ Profese 2012“. Následně půjde o rozvíjení názornosti při výuce prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Žákům tak umožníme prakticky si vyzkoušet procesy v přírodě; výsev semen, pozorování jejich vývoje, růstu v závislosti na péči o rostliny až po konečnou fázi – sklizeň. Následné využití bylin v kuchyni podpoří zaměření žáků na zdravý životní styl v běžném životě.

obr2_430 obr1_430

 

Bylinné arboretum bude v neposlední řadě výraznýmestetickým prvkem v prostorách školní zahrady. Zároveň vytvoří vhodný prostor pro odpočinek a relaxaci. Jednotlivé aktivity projektu budou průběžně publikovány na webových stránkách školy.