Showing: 388 - 396 of 487 RESULTS
Aktuality Expresivní terapie

Expresivní terapie

Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK

 

Projekt s názvem „Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků se speciálními potřebami v Moravskoslezském kraji“ mající za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání žáků se speciálními potřebami na speciálních základních školách úspěšně navázal spolupráci s jednotlivými partnery projektu. (Pokračování textu…)

Aktuality Zateplení školy

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Dne 12.7.2012 vyhodnotila Hodnotící komise  nabídky firem o  Veřejnou zakázku :

„Výměna oken v učebním pavilonu Rýmařovská 12 „

Hodnotící komise na svém jednání provedla posouzení nabídek, které postoupily do hodnocení. Hodnotícím kriteriem byla  nabídková cena a sledovaný parametr dle zadávací dokumentace (obchodně technická specifikace výrobků,dodávek a prací). (Pokračování textu…)