Aktuality Profese 2012

Ovoce a zelenina

Žáci třetí třídy pracovali v předmětu praktické práce s pracovními listy, které vznikly v rámci projektu Profese 2012. Tentokrát byla jejich úkolem práce s plastelínou. Vymodelovat měli libovolný kus ovoce a zeleniny…

20131021_113130_430 20131021_113100_430 20131021_112634_430

Aktuality Školní akce Základní škola

Adaptační pobyt žáků

logo800vlna_430

Adaptační pobyt šestých tříd proběhl ve dnech 1. – 3. října 2013. Všechny tři dny pracovali s jednotlivými kolektivy pracovníci sdružení Resocia, kteří své aktivity zaměřené na arteterapii, sebereflexi, komunitní kruhy a prožitkovou pedagogiku orientovali na vztahy mezi žáky. Při různých hrách žáci vyjadřovali své pocity, vzájemné vztahy a vnímání klimatu ve svém kolektivu. Učili se přijímat a respektovat názory druhých, což pro některé nebyl lehký úkol. Do těchto aktivit se zapojili i samotní učitelé.

Cílem našeho pobytu byla chata Slunečná v Dolní Moravici – Nová Ves, kde nám její majitelé maximálně zpříjemnili náš třídenní pobyt. K vydařenému pobytu přispělo nepochybně i počasí, které nám opravdu přálo.

Aktuality Profese 2012

Přesazujeme rostliny

Žáci osmého ročníku s p. uč. Žanetou Vondrovou v rámci Profese 2012 si zpestřili předmět praktické práce přesazováním a hnojením některých rostlin. Odstranili stará a uschlá stébla, aby podpořili nový růst. Dále si nachystali nové květináče, do kterých zasadili již nové vyrostlé výhonky.

fotografie0080_430 fotografie0076_430 fotografie0075_430

Aktuality Profese 2012

To byla sklizeň

Žáci osmé třídy si začátkem nového školního roku sklidili s p.uč.Greškem to, co v minulém školním roce zaseli. A úroda se zdařila. Téměř půl pytle brambor se na bramboráky bude jistě hodit…

Sklizeň brambor proběhla v rámci projektu Profese 2012.

snmek_016_430_01 snmek_015_430_02 snmek_007_430_07 snmek_003_430_08

Aktuality Bylinné arboretum

Bylinné arboretum pro výuku a relaxaci

Naše škola byla opět úspěšná v grantovém řízení. Tentokrát se podařilo získat finanční prostředky z dotačního programu Moravskoslezského kraje Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014.

logo_430

Projekt s názvem „Bylinné arboretum pro výuku a relaxaci“bude v ZŠ Rýmařovská 15 postupně realizován v průběhu celého školního roku.

Cílem projektu je vybudovat bylinné arboretum v podobě kruhového bludiště o průměru 10 metrů s přibližně 40 druhy bylin. Ze severní strany bude uzavřeno okrasnými dřevěnými mřížemi. Bludiště se bude dělit na bylinné záhony a chodníky. Vytvořením arboreta chceme zkvalitnit výuku praktických prací, které se u nás vyučují s oporoumetodického materiálu vytvořeného v rámci projektu ESF „ Profese 2012“. Následně půjde o rozvíjení názornosti při výuce prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Žákům tak umožníme prakticky si vyzkoušet procesy v přírodě; výsev semen, pozorování jejich vývoje, růstu v závislosti na péči o rostliny až po konečnou fázi – sklizeň. Následné využití bylin v kuchyni podpoří zaměření žáků na zdravý životní styl v běžném životě.

obr2_430 obr1_430

 

Bylinné arboretum bude v neposlední řadě výraznýmestetickým prvkem v prostorách školní zahrady. Zároveň vytvoří vhodný prostor pro odpočinek a relaxaci. Jednotlivé aktivity projektu budou průběžně publikovány na webových stránkách školy.

Aktuality Podpora vzdělávání dětí

Podpora vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v MSK

Naše SPC je zapojeno do projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z ESF ČR, který je zaměřený na podporu vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Příjemcem podpory je Základní škola a praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace.
logo_430

Partnery projektu jsou:

 • Základní škola, Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 98, příspěvková organizace
 • Základní škola Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
 • Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
 • Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový Jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

 

V rámci projektu budou vzděláváni odborní pracovníci – psychologové, speciální pedagogové a sociální pracovníci zařízení v Moravskoslezském kraji. Vzdělávací akce budou organizovat a zajišťovat jednotlivá SPC. Proběhnou tyto vzdělávací akce a výcviky: Son-Rise, Feuersteinovo instrumentální obohacování I, základní I a II, Handle terapie I a II, Nácvik sociálních dovedností, Koncept bazální stimulace, Ovlivňování lokomoce během vyučování, Sociálně právní poradenství, Aplikované plavání, Krizová intervence, Metody a techniky pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením, Sexuální výchova žáků se zdravotním postižením, Úvod do systemického přístupu v pomáhajících profesích, Osobnostní typologie, HYPO, Dítě v předškolním věku, Problémy mladšího školního věku v matematice a českém jazyce, Maxík, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi, Arteterapie, Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením a Vývojová škála Bayleyové. Své vzdělání budou odborníci využívat ve své praxi a zejména v  individuálních a skupinových terapiích. Terapie budou zaměřené na podporu předškoláků, začínajících žáků i školáků. Budou podporovány a rozvíjeny schopnosti žáků v oblasti grafomotoriky, počátečního čtení, psaní a také všechny vzdělávací funkce dětí a žáků se zdravotním postižením. Budou nacvičovány jejich sociální dovednosti a proběhne výcvik v aplikovaném plavání. V jednotlivých školách bude probíhat logopedická péče, také myofunkční terapie, speciální pedagogická podpora bude poskytována žákům integrovaným, i na druhém stupni ZŠ. Tyto aktivity povede celkem 36 odborníků, celkem bude podpořeno 294 dětí. Nácvik sociálních dovedností a dalších forem práce bude prezentován 21. března 2014 při příležitosti Světového dne Downova syndromu a zároveň 20. výročí Základní školy a Praktické školy v Opavě na  setkání odborníků, rodičů dětí se zdravotním postižením i pedagogické veřejnosti.
Projekt byl zahájen v červnu 2013 a bude ukončen v prosinci 2014.
Aktuality

Šance pro život

Všichni zaměstnanci školy absolvovali v pondělí pětihodinové školení

„PRVNÍ POMOC – ŠANCE PRO ŽIVOT“

 

Školení se skládalo z těchto tématických bloků: 

 

 • první pomoc (obecně a základy poskytování),
 • resuscitace (praktické proškolení),
 • zotavovací poloha (praktické procvičení),
 • nejčastější příčina úrazů,
 • prevence úrazů.

 

Lektorům a zdravotníkům z bruntálské lékařské služby první pomoci Liboru Sobkovi a Renátě Machů děkujeme za příjemné odpoledne 🙂