Aktuality Profese 2012

První pomoc

Žáci 6. třídy první pracovní skupiny se s paní učitelkou Pattermanovou učili poskytnout první pomoc zraněnému. K tomu jim přispěli také pracovní listy vzniklé v rámci projektu Profese 2012.

Žáci se seznámili s přímou masáží srdce, ošetřovali zlomeninu nohy – fixovali nohu do správné polohy, ošetřovali pacienta v šoku s použitím izotermické fólie a ošetřovali poranění na hlavě.

Aktuality Profese 2012

Metodická příručka pro II. stupeň

V přiloženém souboru ve spodní části článku nalaznete metodickou příručku k pracovním listům vzniklých v rámci projektu Profese 2012. Metodická příručka se týká pouze prvního stupně a je v pilotním stádiu, protože aktuálně probíhá na škole druhým rokem evaluace pracovních listů a metodických přiruček.

mp_ii_stupen_2011 (soubor ve formátu pdf)
Aktuality Profese 2012

Metodická příručka pro I. stupeň

V přiloženém souboru ve spodní části článku nalaznete metodickou příručku k pracovním listům vzniklých v rámci projektu Profese 2012. Metodická příručka se týká pouze prvního stupně a je v pilotním stádiu, protože aktuálně probíhá na škole druhým rokem evaluace pracovních listů a metodických přiruček.

mp_1_stupen (soubor ve formátu pdf)
Aktuality Profese 2012

Bezpečnost při práci

Tak se jmenoval list v pracovním sešitě, který vznikl v rámci projektu Profese 2012, a se kterým žáci 4.A a 4.B pracovali 9. září. Kromě důležitých telefonních čísel si žáci např. osvojili „jak ošetřit drobná a závažnější poranění“ apod. Všechny práce s novými pracovními listy moc bavila.

niki 20110908_11.41.48_430

Aktuality Profese 2012

Pečovatelské práce

V rámci projektu Profese 2012 se kluci z 9. B stali na chvíli ošetřovateli a pečovateli. Vyzkoušeli si polohování ležícího pacienta, krmení,  dodržování pitného režimu a také péči o osobní hygienu a vyprazdňování  nemocného .  Na závěr  prošli zábavným testem na interaktivní tabuli. Víme už o jednom z nich, který by se chtěl pečovatelem stát. Uhodnete, který to je?

sdc11442 sdc11452_430 sdc11442_430

Aktuality Profese 2012

Praktické práce

V průběhu druhého pololetí šk.roku 2010/2011 si děvčata ze sedmých tříd v předmětu Praktické práce vyzkoušela pracovat s novými pomůckami a vybavením odborných učeben. V rámci projektu Profese 2012 si děvčata osvojovala dovednosti jako je vaření zdravých pokrmů, prostírání, žehlení  nebo třeba zahradnické práce na školním pozemku. Posuďte sami jak hezky jim to šlo 🙂sdc10955_430 100_7872_430 sdc10950_430