Záložka do knihy spojuje školy – návštěva ze Slovenska

Naše škola se zapojila do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Žáci záložky vyráběli s velkým nadšením. Překvapením pro všechny byl zájem partnerské školy z Námestova na Slovensku o návštěvu naší školy. S radostí jsme hosty uvítali. Provedli jsme je naší školou, prohlédli si krásnou výzdobu a něco málo jsme předvedli i z vyučování. Pan učitel Vojta G. ukázal, jak se svými žáku pracuje ve vyučování s iPady. Paní učitelka Mgr. Ludmila Nedopilková zaujala ukázkou z hodiny hudební výchovy, do které zapojuje prvky muzikoterapie. V našem SPC besedovali se slovenskými kolegy o tématech, která zajímala obě strany a také jsme se domluvili na další spolupráci. Záložky jsme si vzájemně předali a opravdu se líbily. Každý si mohl vybrat záložku, která ho zaujala. A my je samozřejmě používáme při čtení.