Velký výlet do Afriky

Výlet do Afriky zažily děti, které se zúčastnily tradičního spaní ve škole. Třídní učitelé tím odměnili své nejlepší, nejšikovnější, nejhodnější, nej… žáky. Sešli jsme se 20. června ve dvě hodiny odpoledne v jídelně hlavní budovy. Přivítala nás paní učitelka Petra Veličková. Seznámili jsme se s pravidly a rozdělili se do pěti skupin. Každá skupinka představovala jedno zvíře žijící v Africe. Opice měla na starosti paní učitelka Petra, žirafy paní učitelka Jiřinka, lvy paní učitelka Maruška, o zebry se starala paní učitelka Simonka a o slony paní učitelka Šárka. Abychom hlady neumřeli, pečovala o nás paní učitelka Zdenička a Yvonka a abychom se nebáli, měli jsme pro sebe i pana učitele Martina. Celé odpoledne jsme zahájili divadelním představením – africkými pohádkami a také promítáním obrázků ze života africké vesnice. Plnili jsme různé úkoly, abychom získali ztracený diamant krále Afriky a cílem tohoto snažení bylo najít a získat poklad. Nejúspěšnější v hledání byly žirafy. Ale ani ostatní svému druhu neudělali ostudu a poklad našli všichni. Večer jsme si opekli výborné špekáčky. Na návštěvu za námi přišla také paní učitelka Liduška a to jsme si potom zabubnovali na africké bubny a s paní učitelkou Laďkou a Žanetou jsme vyráběli loutky afrických zvířat. Kdo vydržel a měl sílu, podíval se na pohádku Madagaskar a krále Jelimána a kdo se nebál a neusnul, prošel si džunglí noční stezku odvahy. Všichni unavení a spokojení usnuli a spali a spali… Druhý den po výborné snídani jsme vše po sobě uklidili a vydali se na cestu domů.