Den Země v parku

Každý rok slaví naše zeměkoule svůj svátek – den Země. Letos se konal v našem parku 25. dubna. Sešlo se zde hodně organizací, které si pro žáky škol připravily stanoviště, zaměřená na různé živočichy nebo rostliny. Naši školu zastoupily paní učitelka Jiřka Kalousková a Petra Veličková. Stanoviště si připravily o Vydře říční, která je jedním z ohrožených druhů živočichů u nás a je zákonem chráněná. Zájem dětí byl veliký, všichni si chtěli poskládat vydří puzzle, za které pak dostali razítko. Malé děti ze školek dostaly omalovánku vydry, větší děti i zajímavé informace z vydřího světa. Splnit úkol si přišly i děti paní učitelky Míčkové a Ježkové, nebo i sedmáci paní učitelky Románkové.

Vydří den Země probíhal i na 1. stupni naší školy. Paní učitelky si s dětmi o vydře povídaly, společně se podívali na obrázky, žáci si vymalovali vydří omalovánku. po svačince se šly také podívat do parku, aby zjistili, co zajímavého si připravili pro děti na tento den ostatní oslovení. Mohli jsme vidět dravé ptáky, projet se na koníkovi, prolézat tunel, lézt po lanech, skládat puzzle a plnit další a další úkoly. Odměnka pak byla sladká.