Den Země – II. stupeň

Ve čtvrtek 24. 4. 2014 proběhl na 2. stupni projektový den „ Den Země“.  Tento projektový den byl zaměřen na oblast plasty. V průběhu dne byli žáci seznámeni s původem vzniku tohoto světového dne, s podstatou proč sbírat a třídit plasty. V další hodině se žáci snažili vyrobit z PET lahví a vršků těchto lahví obrázek nebo postavu fotbalisty. Práce v některých třídách byly velmi zdárné. Žáci navštívili firmu Kalex, kde byli seznámeni s problematikou PET lahví a ostatních produktů vyrobených z těchto materiálů. Názorně spatřili třídičku těchto materiálů, kde se dozvěděli, že všechny tyto výrobky se musí nadále také třídit a teprve potom se mohou zpracovávat. Tyto použité materiály se již více nemohou využívat v potravinářském průmyslu.  V neposledním jim byl ukázán finální výrobek z těchto zpracovaných materiálů. Tento projektový den byl ukončen prací na našem bylinkovém arboretu, které se tak blíží ke svému konci. Všem zúčastněným třídám a pedagogům děkujeme za provedené aktivity.