Putovní výstava mandal v ZŠ Rýmařovská

V Základní škole v Bruntále na Rýmařovské ulici se od 13. do 17. února a od 27. února do 10. března 2017 uskuteční putovní výstava mandal (týdenní přestávka je způsobena jarními prázdninami). Tyto mandaly byly vybrány v rámci soutěžního projektu Mandala dětem, kterého se účastní mateřské, základní a střední školy České republiky. Výsledkem je putovní výstava a prodejní galerie vybraných 53 mandal.

Výtěžek ze soutěže podpoří spolek Janus, který se věnuje dětem, mládeži a dospělým, kteří vyrůstají nebo vyrůstali v náhradní rodinné péči. Základní škola na Rýmařovské ulici se tohoto projektu účastní už třetím rokem, z toho dvakrát byly mandaly jejich žáků vybrány na výstavu. Vzhledem k 55. výročí založení této školy, bude výstava mandal doplněna na počet 55.

Na výstavu jste srdečně zváni. Můžete přijít jako jednotlivci nebo třídní kolektivy v době od 8.00 do 14.00 každý pracovní den. Vstupné je dobrovolné. Dobročinný účel akce můžete podpořit svým vstupným nebo koupí některé mandaly. Všechny získané peníze jsou určeny spolku Janus, kterému budou následně předány.

letákm