Školská rada informuje

Ve čtvrtek 15. listopadu se sešla školská rada při ZŠ, Bruntál, Rýmařovská 15, př. org. Zvolila předsedu a místopředsedu školské rady. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Jiřina Kalousková, místopředsedkyní Mgr. Simona Veselá. Dále školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 a školní řád, platný od 19. 11. 2018.

ilustrační obrázek