RymarovskaBr55/2 – retrocyklovýlet

Pedagogové ZŠ Rýmařovská nezahálejí a v roce padesátého pátého výročí založení školy dokazují, že jsou aktivní a umí se pobavit. Využili jsme krásné teplé počasí a v pátek po vyučování jsme vyrazili na kolech na malý výlet.

Cestu do lávového proudu v Mezině jsme absolvovali lesem, kde jsme potkali i srnku, která nám přeběhla přes cestu přímo před kolem, ba přímo před nosem. U studánky jsme si nabrali čerstvou vodu do lahví, abychom úspěšně uhasili oheň, který jsme potřebovali k opečení špekáčků. Jsme rádi, že se našeho výletu zúčastnily i naše bývalé kolegyně Miluška a Libuška. Zavzpomínali jsme na léta minulá, pokochali jsme se krásnou přírodou a vyfotili jsme i motýla, který usedl Libušce na rameno. Velké poděkování patří paní učitelce Helence Hádělové za zorganizování tohoto výletu a příkladný retro kostým.