Prohlídka bruntálského zámku

Žáci VI. A a VII. B se s paní učitelkou Sedlákovou vydali na prohlídku našeho zámku. Žákům se historická budova i zařízení zámku velmi líbilo. Také si připomněli, že na zámku se také natáčela pohádka Císař a tambor.

Zámek Bruntál má netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží. Je nejvýznamnější kulturní památkou celého regionu. Jeho dnešní podoba je výslednicí pět století probíhajícího historického a stavebního vývoje, v jehož průběhu byl původně pozdně-gotický hrad renesančně přebudován a rozšířen, na sklonku 18. století barokně přestavěn a v 19. a počátkem 20. století dále upravován.