Vystoupení na náměstí

Ve čtvrtek 13. prosince jsme se všichni sešli na bruntálském náměstí. V rámci adventu jsme pro veřejnost zahráli vánoční příběh o Ježíškovi a zvířátkách a zazpívali písničku.

Pohádku hrály děti z 1. třídy pod vedením paní učitelky Vaňkové, která k pohádce napsala scénář a také vytvářela kostýmy. S kostýmy i kulisami pomáhala také paní učitelka Lašáková. Žáci ostatních tříd se na konci pohádky k prvňáčkům připojili a všichni společně zazpívali písničku Padá sníh. Anděl popřál všem krásné Vánoce a děti na závěr zamávaly a rozloučily se s diváky. Potěšilo nás, že se sešlo hodně diváků.