Malá Kytka pro mámy a táty

V úterý 5. prosince jsme ve školní jídelně přivítali rodiče a prarodiče našich žáků, kteří se přišli podívat na vystoupení svých dětí. Všechny přítomné přivítala paní učitelka Larisa Šulcová, která diváky provázela celým pořadem. Technické zázemí zabezpečoval pan učitel Vojta Gybas. Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli.

K vidění byla pohádka O princezně, která tancovala s čertem v podání žáků 5. A třídy pod vedením paní učitelky Darji Vaňkové, kulisy a kostýmy vytvořila ve spolupráci s paní učitelkou Zdeňkou Lašákovou. Poté se rozezněly netradiční hudební nástroje a bubny djembe, které rozehráli žáci 2., 4. a 5. B třídy. Toto vystoupení vedla a připravila paní učitelka Nedopilková. Šátečkový tanec skřítků na černém pozadí předvedly žáci paní učitelky Veroniky Černotové a pana učitele Vojty Gybase ve spolupráci s paní asistentkou Zdeňkou Horňákovou a Zdeňkou Lašákovou. Podivná návštěva z vesmíru, která se všem hodně líbila přiletěla z první a třetí třídy. Postavu ufona hrála žákyně 4. třídy Ester Ferencová. Kovbojské rytmy zazněly jídelnou a na pódiu se objevily country tanečnice a tanečníci. Vedly je paní učitelky Hela Hádělová a Lenka Ježková. Zima teprve začne, ale šesťáci si připravili pohádkový příběh Jak skřivan probudil jaro. Pohádku připravila paní učitelka Martina Sedláková. Na kulisách spolupracovala s paní učitelkou Laďkou Szöllös. Na závěr si děti z Růžovky připravily překvapení pro rodiče – zazpívaly písničku Vánoční přání. Poté paní ředitelka Pavla Paseková poděkovala účinkujícím i pedagogům a rodičům popřála krásné a pohodové svátky.