Nocování s Andersenem

V pátek 6. dubna se sešli odpoledne ve škole žáci se zájmem o knihy, čtení a čtenářství, paní učitelky s paní knihovnicí z Městské knihovny v Bruntále. Místem činu se stala školní knihovna na Růžovce. Další „knihou“, kde se konaly společné tajné porady a doplňování energie byla třída 1. A. Dílny čtení probíhaly ve třídách 2. A a 5. C.

Na začátku setkání jsme děti seznámily s náplní akce „Nocování s Andersenem“, představili jsme se a pověděli si, co očekáváme. Paní učitelka Veronika děti seznámila s panem Andersenem, aby děti věděly, s kým to vlastně nocují. Zahráli jsme si dvě ledolamky – Hroch, mravenec a koza, Stromodům. Následovala malá svačinka, kterou dětem připravila šéfkuchařka paní učitelka Zdenička. O půl páté začala beseda s paní knihovnicí z Městské knihovny v Bruntále. Dětem představila české autory knih pro děti a pověděla jim, jak se do knihovny mohou přihlásit a jak se v ní mají chovat. Děti poslouchaly ukázky pohádek na CD. Následně se děti rozdělily do dvou skupin. Čtenářská lekce paní učitelky Verči a Simonky na téma „Zlobilky a Nezbedníci“ byla určena pro děti schopné číst s porozuměním a pracovalo v ní 9 dětí. Výstupem lekce je knížka s komiksovým příběhem, které si můžete na Růžovce prohlédnout. Ve druhé dílně paní učitelky Janči a Helenky, nazvané „Ponožková“, si děti hlasováním samy vybraly příběh O pruhované ponožce. Zde pracovalo šest dětí, které nemusely umět číst, protože výstupem bylo výtvarné zpracování příběhu. V této lekci děti pracovaly i s iPady s aplikací Sock Puppets. Po večeři se uložily ke spánku ve školní knihovně, kde jim po celou dobu usínání (a bylo velmi dlouhé 😉 ) četly paní učitelky pohádky a příběhy. Palačinkové ráno rozzářilo sobotní sluníčkové dopoledne, vytvořili jsme společně kytici pocitů jako zpětnou vazbu celé akce, každý si na památku vymaloval pamětní list s logem, které pro děti nakreslila paní učitelka Veronika. Za milou návštěvu děkujeme paní ředitelce, moc se jí dílny líbily. Akce se podařila a možná se s některými dětmi uvidíme i příště.