Atletický čtyřboj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SHM)

24. 5. 2018 proběhlo v Ostravě krajské kolo postupové soutěže Sportovních her mládeže (SHM), které navázalo na okresní kolo. To proběhlo 7. 5. 2018 v Bruntále a bylo finančně podpořeno Městem Bruntál a organizovala jej ZŠ, Bruntál, Rýmařovská 15, přísp. organizace. Dík patří nejen Městu Bruntál za finanční podporu, ale také paní ředitelce Marcele Žákové ze ZŠ Bruntál na Jesenické ulici, která nám pro náš závod poskytla sportoviště.

Z okresního kola postoupila do Ostravy dvě družstva. Chlapce reprezentovali tito závodníci: Dušan Laci, Martin Kanči a Radek Turták. Družstvo dívek pak Jenifer Rajsová, Amanda Malá a Adéla Lasovská.

Reprezentace okresu Bruntál našimi družstvy byla příkladná. Chlapci nenašli v kraji v atletice přemožitele a s přehledem vyhráli. Přispěli k tomu řadou prvních, druhých a třetích míst. Dívkám se tak nevedlo, ale i přesto se umístily na pěkném čtvrtém místě. V konkurenci všech okresů kraje to jistě není špatné umístění. Celkově závodníci našeho okresu obsadili za okresem Opava krásné 2. místo a nechali tak za sebou ostatní zbylé okresy Moravskoslezského kraje.

Úspěšnou reprezentaci našeho města na krajském kole SHM podtrhl žák ŽS Bruntál, Rýmařovská 15, p. o. Dušan Laci svým postupem do Národního finále Atletického čtyřboje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do Karlových Varů. Jistě budeme všichni držet palce a věřit v pěkné umístění a medaili.Logo Bruntál Berevný_Pruh-orez (2)