Aliante Petrin 2018

V pátek 25. května se konal v městském parku a jeho okolí terénní běh čtyřčlenných smíšených družstev. Běh byl doplněn pěti brannými disciplínami a čtyřmi vědomostními stanovišti na předem vytyčené trase. Jednotlivé disciplíny plnili všichni členové družstva.

Základem pro hodnocení byl čas, v němž soutěžní družstvo absolvovalo závod. K němu se připočítávaly trestné body (1bod=30 sekund) za nesplněné úkoly a odečítal se čekací čas (doba nezaviněného zdržení soutěžního družstva na stanovištích). Maximální možný počet trestných bodů na jednom stanovišti byly čtyři. Jsme rádi, že se žáci naší školy tohoto závodu zúčastnili. Přečtěte si, co všechno museli splnit.

Seznam disciplín:

  1. Základy první pomoci – vědomostní test z témat poskytování a zásad první pomoci.
  2. Střelba ze vzduchovky – každý člen měl čtyři rány vleže na dvě plechovky.
  3. Transport raněného – členové štafety provedli na jednom soutěžícím obvaz zraněného kotníku pružným obinadlem a přenesli jej na vzdálenost 20 m (kategorie mladší 10m) pomocí stoličky z lidských rukou.
  4. Hod granátem na cíl – všichni závodníci museli zasáhnout čtverec  2 x 2 m na vzdálenost cca 15 m – k dispozici měl každý tři pokusy.
  5. Orientace na mapě – žáci zorientují mapu a podle buzoly určují světové strany nebo pro závodníky byla připravena sada topografických značek, žáci přiřazují k jednotlivým značkám jejich správné názvy.
  6. Překonání překážky na vodorovném laně – každý člen hlídky překonal ručkováním nebo jiným libovolným způsobem na laně zavěšeném bezpečně mezi dvěma stromy vzdálenost cca 3 m.
  7. Pravidla silničního provozu – každý člen hlídky si vylosoval a určil dvě dopravní značky nebo správně určilí situaci ze silničního provozu
  8. Slalom na kole –  každý člen družstva projel na předem připraveném kole vytýčenou slalomovou dráhu bez toho, aby šlápl na zem, otáčel směr jízdy nebo mu někdo druhý poskytl pomoc.
  9. Vyhledávání na internetu – soutěžící vyhledávali na iPadu správná dopravní spojení (autobus, vlak) mezi vylosovanými městy.