Personální obsazení Profese 2012

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  PROFESE 2012
Pozice: Jméno a příjmení: 
Manažer projektu Milena Zatloukalová
Finanční manažer Věra Sabová
Hlavní metodik Mgr. Kateřina Piňosová
1. ved.metodik   Mgr. Jiřina Kalousková
2.  ved.metodik   Mgr. Marie Rajtrová
3.  ved.metodik   Mgr. Hana Lutzová
4.  ved.metodik   Mgr. Ladislava Zdražilová
1.  grafik Oldřich Pavelek
2.  grafik Rostislav Mucha
3.  grafik Bc. Vojtěch Gybas
1. pedagog Mgr. Larisa Šulcová
2. pedagog Z. Románková
3. pedagog Mgr. Jana Bláhová
4. pedagog Bc. Šárka Rumianová
5. pedagog Margareta Strohalmová
6. pedagog Mgr. Per Brada
7. pedagog Mgr. Zdena Dobešová
8. pedagog Bc. Libuše Pavlová
9. pedagog Mgr. Ivo Buček
1. zástupce pedagoga Mgr. Václav Večeřa
2. zástupce pedagoga Ing. Martin Greško
3. zástupce pedagoga Mgr. Darja Vaňková
4. zástupce pedagoga Zdena Lašáková