Profese 2012 v novinách

Přečtěte si novinové články týkající se projektu Profese 2012, které byly otištěny v novinách Náš domov a Týdeník školství.

Inzerát týkající se projektu Profese 2012, který otiskl Týdeník školství, si můžete prohlédnout v plném rozlišení v přiloženém souboru.

noviny21 noviny11 inzerat1